I fjor var 15 bedrifter nominert til prisen, hvorav 3 gikk til finalen. Vinneren ble til slutt Edgars Bakeri i Mandal som fikk prisen under en bransjesamling i München. Nå er det klart for en ny kåring.

Frist 28. februar

Målet med kåringen er å øke bevisstheten om alle de elementene som til sammen utgjør en vellykket bedrift, fremheve og presentere gode bedrifter, samt styrke samholdet i bransjen. Frem til 28. februar 2019 kan du sende inn forslag på eksemplariske bedriftskolleger du mener fortjener prisen.

Innovasjon og nyskapningsevne

Årets hovedfokus er innovasjon og nyskapningsevne. En ekstern jury bestående av fagfolk fra ulike miljøer med særlig kompetanse på bedriftsvurdering har ansvar for juryarbeidet. I tillegg vil bransjen selv være med å stemme på finalistene.

I tillegg til hovedfokuset på innovasjon og nyskapningsevne, vil juryen vil legge til grunn følgende kriterier for kåringen:

  • Bedriftens økonomiske utvikling
  • Bedriftens fokus på bærekraft
  • Bedriftens helhetlige profilering og omdømmebygging
  • Bedriftens endring og omstillingsevne
  • Bedriftens medarbeidertilfredshet
  • Bedriftens fokus på fagkompetanse innen baker- og konditorfag
  • Bedriftens samarbeidsevner/nettverk/kunnskapsdeling

Slik nominerer du

For at de nominerte skal bli vurdert, må det sammen med nominasjonen oppgis informasjon om bedriftsnavn, kontaktinformasjon og gjerne nøkkeltall fra 2018 (omsetningsstørrelse og lønnsomhet). Nominasjonen må også begrunnes ved å si noe om det nominerte bakeriets evne til innovasjon og nyskaping, og hva som har vært gjort her som gjør dette bakeriet til en god kandidat til tittelen Årets bakeri 2019.

Alle bakerier med fagarbeidere kan nomineres, også egen bedrift. E-post med nominasjon sendes til gb@nhomd.no

Vinneren kåres 8. mai

En liste over de nominerte bakeriene blir offentliggjort i begynnelsen av mars 2019. Juryen vil gjennomgå de nominerte forslagene, og innen 15. mars 2019 innstille 3 bedrifter som vil bli analysert og ytterligere vurdert. Bedriftskolleger i bransjen kan etter dette og fram til 31.04.19, delta i en siste avstemming på de 3 kandidatene. «Årets bakeri 2019» vil bli kåret under BKLFs landsmøtet på Leangkollen 8. mai, og vinneren blir tildelt en premie bestående av kr. 10.000,- pokal, diplom og blomster.