Det kommer frem i den siste kartlegginsrapporten i ForMat-prosjektet: ForMats rapport om kartlegging 2015.

Kommunikasjonssjef for ForMat-prosjektet, Anne Marie Schrøder i Matvett, opplyser at det ikke er noen store endringer i det totale matsvinnet sammenlignet med tidligere år.

 

Økt bevissthet

– Men det er positivt å se at at matbransjen tar matsvinnarbeidet stadig mer på alvor. Det iverksettes jevnlig nye initiativer og tiltak i både matindustri og dagligvarehandel for å redusere eget svinn og for hjelpe forbrukerne til å kaste mindre mat. Forbrukerne er også blitt mer bevisst matsvinn som et problem og dette legger et ytterligere press på aktørene i bransjen på å tenke mer bærekraftige løsninger, sier hun i en pressemelding.

I rapporten trekkes blant annet Bakehusets lansering av små brød frem som et eksempel. Det gjør også Rema 1000s konsept «Fra deig til deg», hvor brød leveres til butikkene to ganger daglig for å sikre økt ferskhet og kontroll.

I næringsmiddelindustrien og i grossistleddet har mengden matsvinn blitt redusert i perioden, mens den har økt med rundt 11 prosent i dagligvarehandelen.

 

Dårlig emballasje

I dagligvareleddet er det varegruppen ferske bakervarer som har høyest svinn i prosent av økonomisk verdi (8,5 prosent). Her økte svinnet av ferske bakervarer med hele 22 prosent fra 2013 til 2014. Bestilling av for mye varer, for store pakninger, for dårlig planlagte kampanjer og dårlig emballasje oppgis som viktige grunner for matsvinnet i dagligvarehandelen.

Det treårige forskningsprosjektet Breadpack tar for seg nettopp emballasjeløsninger for bedre holdbarhet på brød. Prosjektet gjennomføres i regi av Norgesmøllene og Cernova med Stenqvist som samarbeidspartner på emballasjesiden. Nofima, PFI og Østfoldforskning er forskningspartnere, mens og Matvett, Emballasjeforsk og BKLF er generelle samarbeidspartnere.

 

«Utgått på dato»

Det er imidlertid svært få forbrukere som oppgir dårlig emballasje som en viktig årsak til kasting av bakervarer. 42 prosent oppgir at produktet var utgått på dato som viktigste årsak. 28 prosent peker på dårlig produktkvalitet og 12 prosent på at deler av produktet var skadet.

På den positive siden er hyppighet av matkasting hos forbruker redusert med ti prosent eller mer for alle varegrupper i perioden. En gallupundersøkelse fra 2015 viser også en reduksjon i andelen forbrukere som oppgir at de kaster mat.

 

Les også:

Utfordrer bakerier på matsvinn

Oppfordrer bransjen til å dele på samfunnsansvaret

Ny app for salg av overskuddsmat