Kjersti With i With Bakeri i Tønsberg utfordret tidligere i uken bransjen til å ta mer samfunnsansvar og ikke kaste mat. Selv gir hun bort alt hun ikke får solgt i sine tre utsalg til Krisesenteret i Vestfold.

– Bakeribransjen bør mene noe om matsvinn, kundene stiller strengere krav og bransjen bør ta et sterkere samfunnsansvar ved å ikke kaste mat. Bransjen bør ha som mål at det skal være null svinn, uttaler hun til bakeri.net

Gunnar Bakke i BKLF oppfordrer gjerne bransjen til å være med å ta et sterkere ansvar når det kommer til matsvinn.

 

Bør bakeribransjen være positive til det Kjersti With etterlyser?

– Det følger et stort ansvar med å produsere mat. Aktørene bør ta et sterkere samfunnsansvar for å redusere den delen av produksjonen som ikke blir spist av mennesker eller blir kastet.  Bedriftene vil også tjene på å selge noen varer til redusert pris fremfor å selge det til dyrefôr.

 

Er det noen positive synergier å hente ved å være bevisst på å redusere matsvinn?

– Ja, de positive synergiene er omdømmebygging, som igjen sier noe om en samfunnsansvarlig bedrift og bransje. Så får man høyere pris for produktene siden det tross alt en høyere kilopris på bakervarer til redusert pris enn bakervarer som går til dyrefôr.

 

Er omdømme og samfunnsansvar viktig for bakerier og spiller forbrukermakt noen rolle?

–Et godt omdømme kan være med å vise forbruker at vår bransje er med og ta ansvar for den maten vi produserer. Bra omdømme kan øke salget. Forbrukermakt er viktig da enkeltaktører kan risikere å miste omsetning hvis kundene går imot. Så ja, det spiller en viktig rolle.

Tror du kundebevissthet rundt behandling av mat vil øke i tiden framover og i så fall hvordan bør bransjen møte dette?

– Det kan synes som at flere av de unge stadig blir mer opptatt av etikk rundt hvordan vi håndterer mat og derfor bør vi i bransjen også sette dette på dagsorden.

Hvilke råd har BKLF til bakerier som ønsker å bli mer bevisste på å få ned matsvinnet?

– Bedriftene bør lære av de gode eksempler. De bør dele kunnskap og snakke med hverandre. Med en slik bevissthet bør vi klare å redusere svinnet.