With har gitt bort overskuddet av produktene sine helt siden hun startet bakeriet. Den første tiden til Kirkens bymisjon, og i dag er det krisesenteret i Vestfold som får det som er til overs fra With Bakeri.

– På krisesenteret bor det i gjennomsnitt 30 personer hver natt, og de er glade for å få disse bakervarene, sier Kjersti With.

Ordningen i With Bakeri fungerer slik at utsalg en, som stenger først, kjører varer som er igjen til utsalg to, som stenger klokken fem. Så kjøres alt til utsalg tre. Her selges alle bakervarer til halv pris fram til klokken sju. Det som er igjen etter klokken sju, hentes av krisesenteret.

I regnestykket til With legger hun til grunn at det daglig gis bort 40 rundstykker, 10 brød og 20 boller. Det blir 14 560 rundstykker, 3 640 brød og 7 280 boller i året, som lett kunne ha blitt kastet eller gått til dyrefôr. Nå er det isteden noen som trenger det som får dette overskuddet.

Nå etterlyser With større engasjement hos andre aktører i bransjen.

 

Er det viktig  at resten av bransjen gjør det samme som deg i forhold til matsvinn?

– Definitivt! Bakeribransjen bør mene noe om matsvinn, kundene stiller strengere krav og bransjen bør ta et sterkere samfunnsansvar ved å ikke kaste mat. Bransjen bør ha som mål at det skal være null svinn.

 

– Hvorfor?

–Dette er en vinn-vinn situasjon. Alle er tjent med å gi bort mat fremfor å kaste den. Å gi bort mat er omdømmebyggende for bakeriene og samtidig hjelpes de som trenger det. Det er mennesker i samfunnet vårt som trenger hjelp og da har vi som matprodusenter et ansvar for å ikke kaste denne maten som noen har behov for.

 

Dumper

– Mange bakerier kaster bakervarer som er til overs og dette er meningsløst, synes jeg. Det gjelder å se at man er en del av en helhet. Vi har et samfunnsansvar som matprodusenter.

– Jeg synes det er respektløst at det som var gull, blir til søppel 8 timer senere. Vi skal være stole av maten vi lager og når vi stenger for dagen er det viktig at noen andre kan få glede av det vi har lagt mye arbeid i å produsere, sier With.

Hva tenker du om forslaget om å forby dagligvarebutikker å kaste mat?

– Jeg synes dette er et flott forslag. Hvis loven skulle bli gjeldene vil den bre om seg og ganske raskt vil alle være bevisst på å ikke kaste mat.

 

Utfordrer andre til å gjøre det samme

With synes det er på tide at andre aktører i bakeribransjen tar ansvar og gjør det de kan for å hindre at mat kastes.

– Dette begynner med at man er tett på salgstall og produserer deretter.  Tanken om helhet og begrensing av matsvinn starter med planleggingen av neste dag.

– Det hele er egentlig ikke så komplisert, man kan selge til halv pris på kvelden, man kan fryse ned, i for eksempel fem-pakninger, og selge til redusert pris. Eller man kan lage en avtale med noen som har behov for dette som kan hente etter stengetid. Det kastes for mye mat og vi i bakeribransjen har et ansvar som jeg mener vi må gjøre noe med.

Hvis noen vil vite mer om hvordan Kjersti With reduserer matsvinn, så veileder hun gjerne på telefon. Hun treffes på : 92438934.