Ritas Bakeri på Hønefoss gikk konkurs 18. januar i år. Fristen for å melde inn krav til boet gikk nylig ut, og i forrige uke ble det holdt skiftesamling i  i Ringerike tingrett.

Ifølge Ringerikes Blad er det kommet inn totalt 21 krav på til sammen 880 572 kroner til konkursboet. De største kreditorene er skattemyndighetene, utleier av lokalene og selskapets bankforbindelse. Bostyrer opplyser i innberetningen at det foreløpig ikke er utsikter til dekning av kravene. Bortsett fra lønnskravene, som vil bli oversendt Navs Lønnsgaranti.

Ringerikes Blad skriver også om hva som gikk galt for Ritas Bakeri: Omsetningen hadde vært synkende de siste årene, og overtakelsen av Baker Narums kafé og produksjonslokale på Søndre Torg var ment som en redningsaksjon. Tanken var at de her skulle starte opp med egen produksjon av varer, og at det skulle gi selskapet en bedre totaløkonomi. Men det tok lenger tid enn ventet å komme i gang med slik produksjon, og kostnadene eskalerte. Etter flere måneder med negativ drift så ikke styret lenger noe grunnlag for videre drift.