Rita Bakken kom ikke til enighet med bostyrer om å ta over hele bakeriet til Baker Narum, som nylig gikk konkurs. Derfor overtar hun kun Baker Narums kafélokaler på Søndre Torg, der hun vil starte et lite bakeri sammen med utsalget, skriver Ringerikes Blad.

I fjor overtok Bakken kaféen til Baker Hansen, som da valgte å trekke seg ut av Hønefoss. Når hun nå overtar etter Narum også, vil Ritas bakeri ha tilsammen tre utsalgssteder i Hønefoss.

— Jeg har fått enorm støtte og heiarop fra Baker Narums tidligere kunder om at jeg måtte overta, og det har jeg nå fått til. De to bakeriene har forskjellig klientell og vil ikke være i konkurranse med hverandre, men utfylle hverandre, sier hun.

Bakken har allerede fått med seg en konditor på laget, men nå skal lokalet pusses opp litt.

— Så det kommer til å ta enda en seks ukers tid før jeg åpner, men da blir det med nye lokale kaker, boller og forhåpentligvis Ringerikskringla, som det ikke finnes maken til noe sted. Av boet til Baker Narum har jeg kjøpt det jeg trenger av bakerovner og produksjonsutstyr, og så jeg har overtatt en hel del, forteller hun til Ringerikes Blad.