OBKs strategiplan for 2018 er nylig på plass og lista er lagt. Den ligger høyt. Dette til tross for at pengeboka er betydelig mer slunken enn i 2017. Budsjettet er kuttet fra 4,1 millioner i 2017 til 2,8 millioner i inneværende år. Bemanningen er halvert fra to til en.

Eierstrukturen i OBK er per i dag; Norkorn 12,5 prosent, Norske Felleskjøp 37,5 prosent, Baker- og Konditorbransjens Landsforening 10 prosent, Norgesmøllene 12,5 prosent og OBK 22,5 prosent.

En gruppe sponsorer bestående av Bakehuset, Goman Bakeriene, United Bakeries, Mesterbakeren, Pals, Idun Industrier og Lantmännen Ceralia har spyttet inn 900 000 kroner for å holde OBK flytende.

– Målsetningen er den samme som den har vært siden vi startet opp i 2007; vi skal jobbe for økt forbruk av og høyere verdiskaping for norsk matkorn, sier daglig leder i Opplysningskontoret for brød og korn, Torunn Nordbø.

Mer grovt brød i media

Planene er ambisiøse og jobben som er satt i gang med økt fokus på helse og bærekraft skal videreføres inn i 2018.

– Vi er her for å gi råd og kunnskap til forbruker. Vi skal opplyse om fordelene ved å spise grovt brød og vi skal bidra til å øke tilliten til norsk mat. Fokus på at norsk mat er bra skal økes. Vi skal informere om helsefordeler ved å spise grovt brød og at denne maten står godt i et bærekraftperspektiv.

Så finnes det delmål i den nye strategiplanen.

– Nå vil vi prioritere media sterkere og formidle budskapet om helse og bærekraft. Vi mener vi har gode forutsetninger for å få oppmerksomhet, men samtidig vet vi at konkurransen er stor. Så vi skal også publisere mye selv på egne kanaler som Facebook, Instagram og Youtube.

– I tillegg skal vi være parat når ”våre saker” dukker opp i media. Vi skal tidlig inn i prosesser og vise at vi er tilstede og bli hørt. Vi skal være mye mere ”på” når brød omtales og det er en debatt vi skal eie.

Kampanjen fortsetter

OBK kommer også til å videreføre kampanjen Brød Virker, men i en mindre skala enn tidligere. Forskjellige budskap vil fordeles over hele året. Men tilstedeværelsen blir naturlig nok mindre da det finnes mindre penger å bruke.

– Flere av temaene er de samme som i Brød Virker-kampanjen, de positive fordelene ved å spise grove kronprodukter vil værehovedelementer i nesten alt vi skal formidle.

– Hva blir den viktigste endringen i arbeidsformen?

– Det blir nok mediestrategien. Vi skal raskt gripe an saker som kommer fra andre og vi skal formidle egne saker knyttet til helse og bærekraft enda sterkere. Vi skal prøve å bli hørt mer.

– Er det realistisk å nå alle mål med tanke på et budsjettkutt på nærmere 1,3 millioner og en halvering av staben?

– Det er klart det blir travelt og krevende, og vi ser for oss at budsjettet bør øke i fremtiden hvis eierne og sponsorene av OBK vil sette dagsorden.

– Samtidig ser vi at OBK når ut med informasjon. I 2017 hadde nettsiden vår 1,3 millioner besøk og vi har samme ambisjon i 2018. På Facebook og Instagram hadde vi en rekkevidde på nærmere 5 millioner og vi hadde 278 mediaoppslag i 2017. Ambisjonen for 2018 er det samme, så vi tror på prosjektet, sier Torunn Nordbø.