Siden 2015 har gründer Paul Grønseth levert håndverksbrød i Oslo. Med selskapet Daglig Brød har han høstet mye godord om produktene. Han startet helt i det små med brødbaking på Abildsø Gård i Oslo, og han kjørte selv rundt i bydelene Østensjø og Nordstrand og leverte ferske brød på døra til kundene.

Legger ned

Nå legges driften av Daglig Brød ned, grunnet krevende likviditet. Det ligger ikke an til at noen overtar og viderefører merkevaren Daglig Brød per nå, og det er uvisst om noen kjøper konkursboet.

Etterhvert som salget økte, flyttet produksjonen til større og mer egnede lokaler. Daglig Brød ble også tilknyttet leveringstjenesten Brødboksen, som gikk konkurs 2018. Men de ble med i Morgenlevering-systemet, og har opplevd en fin vekst fra oppstarten for nærmere seks år siden.

Omsetningen har vært stigende hele perioden, og i 2019 solgte Grønseth håndverksbrød og andre bakervarer for 4,4 millioner kroner.

– Det har vært opp- og nedturer hele tiden. Og selv om vi har vokst, har vi sett de røde tallene litt for mye, sier Paul Grønseth til Bakeri.net.

Krevende likviditet

De siste årene har fokuset vært rettet mot hotell- og restaurantmarkedet – et marked som har ligget brakk store deler av 2020. Men bakeriet hadde det tøft med covid-19 og nedstengning.

– Vi var teknisk konkurs før covid kom. Men vi ville gjøre et skikkelig forsøk før vi eventuelt måtte legge ned, og vi fikk kjemperespons i markedet. Plutselig, midt i nedstengningen i våres, gikk vi i pluss og det så ut som om vi skulle klare å snu kursen, sier Paul Grønseth.

Men etter sommeren var ikke markedet helt det samme.

–Vi hadde troen og la planer, men så var det et endret marked vi møtte etter sommerferien. Med åpne skoler og barnehager var mye av frokostkosen borte, og vi så en nedgang på ny. Etter en stund og en tydeligere nedgang, så vi oppbud som eneste ansvarlige ting å gjøre, sier Paul Grønseth.

Vil savne kolleger

– Det har vært noen flotte år i en bransje jeg er blitt veldig glad i, og jeg kommer til å savne gode og dyktige kolleger rundt om i landet. Jeg ønsker ikke å fjerne meg helt fra bransjen, så jeg har noen planer, men kan ikke si så mye om dette ennå, sier Grønseth.

Det Grønseth sikter til er nettsiden www.jegelskerdeig.no.

– Jeg jobber akkurat nå med hvordan dette skal se ut og kommer snart til å formidle hva det skal dreie seg om tidlig på nyåret Men det blir brød-relatert, sier Grønseth.