John Helge Inderdal er kjent for å være gründeren som aldri gir opp. I 2015 gikk han til lefsekrig mot Orkla fordi selskapet valgte å legge ned livsverket hans, Lierne bakeri, og flytte driften til Stranda. Inderdal startet Drømmebakeriet med en drøm om å gi bygda alle de 80 tapte arbeidsplassene tilbake. Han fikk med seg noen av nøkkelpersonene fra Lierne bakeri, og regnet med å komme inn på markedet på grunn av sterk innovasjonskraft.

— Men vi mislyktes med lanseringen av produktene våre, og kom derfor aldri i gang med noen virkelig innovasjon, sier Inderdal til Bakeri.net.

«Selvmord»

Produksjonen ved det nye Drømmebakeriet i Lierne ble startet opp for fullt i januar i fjor, og i slutten av februar var de første produktene, deriblant den nye whoopien, ute i markedet.

Drømmebakeriet i Lierne
  • John Helge Inderdal startet et lefsebakeri i Lierne i 1989, som ble solgt til Rieber & Søn i 2011
  • Orkla kjøpte opp Rieber & Søn i 2012, og ble dermed ny eier av Lierne bakeri
  • I 2014 la Orkla ned bakeriet i Lierne og flyttet produksjonen til Stranda på Vestlandet
  • I 2015 startet John Helge Inderdal med kaffekongen Herman Friele som største investor, det nye Drømmebakeriet til 80 millioner kroner i Lierne
  • Produksjonen i Drømmebakeriet startet for fullt i slutten av januar 2016
  • 14. mars 2017 begjærte styret i Drømmebakeriet oppbud i selskapet
  • Seks fast ansatte og 25 tilkallingsvikarer mister jobben

— Vi fikk innpass hos Norgesgruppen, men vi fikk en dårlig listing. Når man lanserer nyheter i dagligvaremarkedet er man avhengig av en god listing. Denne lanseringen ble derfor svært mislykket. Egentlig var det et selvmord, sier Inderdal.

Senere fikk Drømmebakeriets produkter innpass hos Coop og i storhusholdning gjennom NærEngros Trøndelag.

— Ellers var det umulig å komme inn i dagligvaremarkedet. Det var helt blokkert, forteller Inderdal, som understreker at produktene ikke var problemet.

Overkapasitet

— Det dreide seg ikke om dårlige produkter, men om dårlig innsalg. Vi fikk gode tilbakemeldinger på produktene våre, og en veldig god salgsstart lokalt i Trøndelag, sier han, og legger til:

— Men i dette segmentet er man avhengig av volum. Vi kom ikke opp i et stort nok volum raskt nok, og dermed fikk vi ikke fulgt opp videre. På grunn av dårlig rullering kan noen av produktene ha blitt liggende for lenge, slik at de ikke var ferske nok da de kom til forbruker. Konkurrentene våre gjorde det samtidig bra, og en av dem, Berthas Bakerier, fikk levert en ny linje som økte deres kapasitet voldsomt. Dermed ble det overkapasitet i markedet.

Som styreleder og daglig leder har Inderdal de siste månedene jobbet intensivt med å finne løsninger som kunne sikre videre drift av Drømmebakeriet. Til slutt måtte han innse at det ikke var mulig å få til innen rimelig tid, og denne uken begjærte styret i Drømmebakeriet oppbud i selskapet.

Jeg håper det blir bakeridrift der igjen.

Beklagelig

— Det er svært beklagelig at vi ikke klarte å få fotfeste i markedet tidsnok, spesielt for de ansatte i Drømmebakeriet, som har gjort en fabelaktig innsats og samtidig vært veldig tålmodige. Men det er også synd for produktkategorien at ikke Drømmebakeriet får bli med videre. Vi hadde nemlig planer om å fornye denne kategorien, som jeg mener er i ferd med å dø. Dessverre fikk vi ikke mulighet til det, sier han.

Inderdal forklarer at de produktene som Drømmebakeriet rakk å lansere kun var tenkt som en start – for å komme inn på markedet.

— Vi kom aldri i gang med den virkelige innovasjonen, sier han.

Drømmefabrikken

Nå er det opp til bostyret å vurdere om det er mulig å få til ny drift i fabrikken på Jule i Lierne.

— Jeg håper det blir bakeridrift der igjen. Dette er Norges flotteste anlegg for produksjon av flate produkter. En drøm av en fabrikk, sier gründeren.

— Er det aktuelt for deg selv å starte et nytt bakeri der?

— Du spør rett etter at jeg har hogd av meg foten. Jeg vil ikke spekulere i det akkurat nå, men forrige gang jeg sa at jeg var ferdig med bakeridrift, gikk det jo to år og så var jeg i gang igjen.

— Så du utelukker det ikke?

— Jeg utelukker ikke at jeg vil utvikle noe nytt. Jeg er tross alt en ung mann på 60 år, så jeg trenger noe å gjøre, sier Inderdal, som forøvrig også er i gang med å utvikle et oppdrettsanlegg for røye i Lierne.

Største eier

John Helge Inderdal er selv største eier i Drømmebakeriet med 74 prosent av aksjene. Hovedinvestor i startfasen, Herman Friele, solgte seg ut av selskapet etter et halvt års tid. Dette nedsalget var planlagt på forhånd, ifølge Inderdal.