Etter en alvorlig arbeidsulykke, og etter at både Mattilsynet og Arbeidstilsynet avdekket flere grove feil og mangler ved bakeriet, havnet Goman Lindås i medienes søkelys høsten 2018. Saken førte til en konflikt mellom minoritetseierne brødrene Larsen og majoritetseieren Coop, som valgte å holde bakeriet stengt i seks måneder. Til slutt løste saken seg ved at Coop kjøpte ut brødrene Larsen. Etter en grundig opprydning og kraftig oppussing startet produksjonen ved Goman Lindås opp igjen for fullt våren 2019.

Men nå velger Coop likevel å forlate bakerilokalet på Lindås. Selskapet skriver i en pressemelding at de vil bygge et nytt bakeri med topp moderne fasiliteter i Salhusvegen 54 i Åsane i Bergen. Det nye bakeriet skal hete Goman Vest, og det skal sikre effektiv produksjon, bærekraftige løsninger samt gode og trygge arbeidsforhold for de ansatte. Går alt etter planen skal byggingen snart starte, og det nye bakeriet vil stå klart for innflytting i januar 2022.

– Det blir som å lukke et kapittel og åpne et nytt, har kommunikasjonsdirektør i Coop, Bjørn Friis, tidligere uttalt til Bergensavisen. Han har samtidig understreket at flyttingen er noe som har vært diskutert lenge, også før arbeidsulykken og tilsynene i 2018.

Bedre beliggenhet

Daglig leder i Gomanbakeren Holding AS, Erlend Lindhé Kjelsen, sier til Bakeri.net at det er mange fordeler med å flytte bakeriet fra Lindås til Åsane.

– For det første er beliggenheten mye bedre. Vi vil få kortere reisevei til butikkene, blant annet på grunn av rask tilgang til europaveiene. Dermed vil Coop-butikkene få levert brødene raskere, og kundene våre vil få enda ferskere bakervarer. Med en så sentral beliggenhet vil vi også ha god tilgang på arbeidskraft i fremtiden, forklarer han.

Kjelsen legger til at Goman-bakeriet på Lindås i utgangspunktet ikke ble bygget for næringsmiddelproduksjon.

– Bygget er ikke tilrettelagt for effektiv næringsmiddelproduksjon etter dagens standard. Dette gjør det vanskelig og lite lønnsomt. Plasseringen av bygget er heller ikke optimal siden det ligger i nærheten av et boligstrøk, og ikke i et industriområde, sier han.

Illustrasjon av nye Goman Vest i Åsane.

Illustrasjon av nye Goman Vest i Åsane.

Blir en god arbeidsplass

Goman Lindås har en omsetning på rundt 70 millioner kroner i året. Det nye bakeriet i Åsane er dimensjonert for å tåle dagens volumer, samt fremtidig vekst.

– Vi planlegger for en betydelig vekst i det nye bygget, sier Kjelsen.

Hele det nye bakeriet skal være på ett plan, noe som vil gjøre kommunikasjonen lettere og mer effektiv enn i dagens to etasjes bygg. Noen av de ansatte vil få litt lengre reisevei etter flyttingen, mens andre vil få litt kortere reisevei.

– Uansett vil det bli en stor fordel for de ansatte å få jobbe i et splitter nytt og helt moderne bakeri. Goman Vest vil bli en veldig god arbeidsplass, understreker Kjelsen.

Muligheter for utvidelser

Tegningene viser at Goman Vest-bygget skal bli 78 meter langt og 3250 kvadratmeter stort.

– Bakeriet vil produsere 11 500 brød på ukens største dager og kommer til å levere brød og bakevarer til de samme områdene som Goman Lindås leverer til i dag. Tomten i Åsane gir oss dessuten muligheter for fremtidige utvidelser av bakeriet, dersom det skulle være nødvendig, sier Kjelsen.

Bygget på Lindås vil bli solgt etter flytting til Åsane.