I forrige uke sendte NRK en episode av serien «Matsjokket», hvor de satte fokus på det enorme svinnet av brød og bakervarer.

Mer enn 100 millioner brød ender hvert år som matsvinn, og butikker står for om lag 40 prosent av dette svinnet.

 – Flere butikker og bakerier påpeker at overskuddet går til dyrefôr – en hvilepute som hindrer oss i å ta tak i problemet. Mat som produseres til mennesker, men ender opp som dyrefôr, regnes som matsvinn både av FN og her i Norge. Årsaken er at dette er en veldig dårlig utnyttelse av ressursene som har gått med for å produsere maten, sier kommunikasjonsrådgiver i Too Good To Go, Hanne Johansen.

Utfordrer returordningen

Too Good To Go mener det er på tide å se nærmere på ordningen med retur av matvarer. Dette er en ordning der leverandørene dekker hele eller deler av innkjøpskostnaden ved retur av usolgte varer. Maten som sendes i retur ender da enten opp i avfallet eller som dyrefôr.

– Vi ønsker å ta et oppgjør med returordningene. Det skal ikke lønne seg å sende maten tilbake fremfor å innføre andre tiltak som hindrer bakervarene fra å ende opp som svinn. I disse dager spiller vi inn forslag til både Landbruks- og matministeren og Klima- og miljøministeren om å se på disse ordningene, fordi de fører til store mengder matsvinn. Vi er også i dialog med matbransjen om dette, forteller Johansen.

Johansen peker samtidig på at matbransjen selv har et sterkt ønske om å redusere matsvinnet.

– Basert på samarbeidet vårt med over 1700 butikker, bakerier og andre aktører som produserer, selger eller serverer mat, så vet vi at matbransjen også har et sterkt ønske om å redusere matsvinnet. Men returordningene, slik de fungere nå, legger opp til både overproduksjon og til at det som blir til overs ender opp som matsvinn. Vi ser at både butikksjefer og ansatte opplever stor verdi av å bidra til å redusere matsvinnet. Da må vi legge bedre til rette for at de skal få denne muligheten, og for at det skal lønne seg – for eksempel ved å ta tak i returordningene, og begynne å snakke sammen om alternativer sier Johansen.

Dyrefôr er ikke er ikke et godt alternativ

 – De gunstige returordningene for overskuddsmat, hvor mye ender opp som nettopp dyrefôr, fungerer dermed som en hvilepute som hindrer oss i å ta ordentlig tak i matsvinnproblemet. Og det er veldig synd. Det finnes mange gode måter å redusere matsvinnet sitt på – å gi maten til landbruksdyr er ikke en av dem.

Mange har igangsatt tiltak

Flere butikker og utsalg har igangsatt på tiltak for å minimere svinnet. En del butikker selger gårsdagens brød til halv pris, og noen vurderer å fryse ned ferske brød og selge som frossenmat. Mange bruker Too Good To Go-appen, hvor overskuddsproduksjon selges rimelig, eller de donerer bort overskuddet.

– Flere aktører vi samarbeider med forteller at de har begynt å bestille eller bake færre brød, og det gleder oss stort. Forklarer de til kundene sine at hyllene ikke er fulle av ferske varer på slutten av dagen fordi de vil redusere matsvinnet, så vil nok de fleste heie på dette. Vi ser nemlig et stadig større engasjement mot matsvinn i befolkningen, og hele 64 prosent av befolkningen sier de har endret vaner det siste året for å redusere matsvinn, sier Johansen.

Too Good To Go

Too Good To Go er en bedrift som jobber for å redusere matsvinn. Gjennom Too Good To Go-appen knytter de butikker og spisesteder som har mat til overs sammen med folk som ønsker å redde maten til redusert pris.

I Norge samarbeider Too Good To Go med over 1700 butikker og spisesteder over hele landet. Over 925 000 nordmenn har lastet ned og registrert en bruker i appen, og siden oppstart i 2016 har over 2,5 millioner måltider har blitt reddet fra å ende opp som matsvinn.
TGTG jobber også mot matsvinn gjennom politisk påvirkning, holdningskampanjer og undervisning, og lanserte nylig en Kunnskapsbase om matsvinn.