Drammen tingrett ga sønnen og kjæresten hans fullt medhold i den bitre familiefeiden som Bakeri.net tidligere har omtalt. Det er en konflikt som handler om usaklige oppsigelser og påfølgende erstatningskrav i en familiebedrift i baker- og konditorbransjen.

Etter at både sønnen og kjæresten ble tilkjent erstatning for å ha blitt usaklig oppsagt, slo faren firmaet sitt konkurs. Samtidig startet han et nytt selskap på samme sted og med de samme ansatte som før, noe som gjorde hele saken ekstra komplisert. Sønnen og kjæresten mener at dette ikke kan regnes som en reell konkurs, siden det meste blir drevet videre som før. De mener det derimot er snakk om en virksomhetsoverdragelse, og ifølge Arbeidsmiljøloven skal ansattes rettigheter videreføres i forbindelse med virksomhetsoverdragelser. Derfor fremmet kjæresteparet erstatningskravene sine på nytt, overfor farens nye firma. Og nå har de altså fått medhold i dette kravet i Drammen tingrett.

Nå er spørsmålet om en av partene kommer til å anke saken. Kjæresteparet er fornøyd med medholdet i selve erstatningskravet, men misfornøyd med en del av dommen der det slås fast at de selv må betale alle saksomkostninger. For farens nystartede firma vil 2,7 millioner kroner naturlig nok være et hardt slag. Et annet poeng som taler for en anke, er at det foreligger lite juridisk praksis fra lignende saker, skriver Drammens Tidende. Partene har en måned på å vurdere om de ønsker å anke eller ikke.