Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, mener det er svært alvorlig at regjeringen ikke reverserer de såkalte sukkeravgiftene i revidert nasjonalbudsjett.
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, mener det er svært alvorlig at regjeringen ikke reverserer de såkalte sukkeravgiftene i revidert nasjonalbudsjett.

— Uklokt av regjeringen om særavgifter

Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke mener det er svært uklokt at regjeringen ikke reverserer de økte særavgiftene på sjokolade og sukkervarer i revidert nasjonalbudsjett.

Publisert Sist oppdatert

Det er svært alvorlig at regjeringen ikke gjør noe med dette når vi ser en eksplosiv økning i grensehandelen.

Regjeringen, KrF og Venstre ble i statsbudsjettet for 2018 enige om å øke særavgiftene på sjokolade og sukkervarer og alkoholfri drikke med henholdvis 83 og 42 prosent.

– Avgiftsøkningene ble innført i all hast, uten konsekvensutredninger, og det er svært alvorlig at regjeringen ikke gjør noe med dette når vi ser en eksplosiv økning i grensehandelen, med påfølgende tap av verdiskaping, sysselsetting og skatteinntekter i mat- og drikkenæringen i Norge, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk i en pressemelding.

De kraftige avgiftsøkningene har bidratt til at kostnadene ved produksjon og salg av mat og drikke i Norge har økt betydelig sammenliknet med Sverige og andre land som nordmenn enkelt kan grensehandle i.

— Måten vedtaket ble gjennomført på vitner i tillegg om politisk usikkerhet knyttet til investeringer og arbeidsplasser i fastlandsøkonomien. I tillegg fører 350-kroners-grensen for avgiftsfri netthandel fra utlandet til massiv hamstring av brus og godteri til priser som ingen norske bedrifter kan konkurrere mot, sier Brubakk.

Utfordrende for mange

En medlemsundersøkelse NHO Mat og Drikke har gjennomført viser at avgiftsøkningene i 2018 gir en negativ effekt på lønnsomhet og omsetning i 26 pronsent av de berørte bedriftene, mens hele 35 prosent sier at dette vil ha negative konsekvenser fremover i 2018 og 2019. Hele 50 prosent svarer at grensehandelen i stor grad er en utfordring for bedriftens konkurranseevne.

Negative konsekvenser

En av konsekvensene er at 11 prosent regner med nedbemanning, mens 24 prosent må innføre ansettelsesstopp.

– Dette er alvorlige tall, og vi ser tydelig at høye kostnader i Norge og påfølgende økt grensehandel fører til investeringstørke og usikre arbeidsplasser. Regjeringen kan ikke la det gå politisk prestisje i å opprettholde et vedtak som har så negative konsekvenser for Norges største fastlandsindustri, avslutter Brubakk.

Les også: Må vurdere driften 

Powered by Labrador CMS