Gregory Jacobsen, styreleder i SebastienBruno, en nisjeprodusent av sjokolade med flere egne utsalg, vil merke avgiftsøkingen tydelig.

– Vi har ikke finregnet på dette ennå, men det er helt klart at dette vil få konsekvenser for oss. Vi betaler allerede mye i avgifter og synes det slår rart ut i utgangspunktet. Vi må betale avgift basert på vekten av ferdig produkt, selv om det er blandet med for eksempel nøtter. Emballasjen skal også inkluderes i vekten som avgiftlegges. Så det er ingen tvil om at vi må ta en runde på prissetting av produktene i våre utsalg med en ytterligere øking av avgiften, og det er jo ikke noe vi ønsker velkommen, sier Jacobsen.

Byråkratisk avgift

I all hovedsak er det de store sjokolade- og brusprodusentene som får svi av avgiftsøkingen.

– Vi mener at vår bransjen burde vært fritatt for denne avgiften. Det er de små nisjeprodusentene av sjokolade som rammes hardt, alle andre får bare mye papirarbeid. Vårt regnestykke viser at det koster Staten om lag like mye å hente avgiften inn fra vår bransje, som vi betaler. Det er ganske meningsløst, sier daglig leder i BKLF, Gunnar Bakke.

Til og med sjololadeskulpturen som er til pynt i butikken til SebastienBruno, er avgiftsbelagt.

Til og med sjololadeskulpturen som er til pynt i butikken til SebastienBruno, er avgiftsbelagt.

Gregory Jacobsen

Hva med grensehandel?

SebastienBruno er nisjeprodusenter som er avhengig av et stort utvalg for å fremstå som attraktive i tøft marked.

– Vi selger allerede flere produkter med tap i dag, fordi vi er opptatt av et omfattende utvalg i våre butikker. Denne økingen av sukkeravgiften vil jo ikke virke positivt inn for oss. Små som vi er, så må vi være varsomme for å ikke prise oss ut av markedet. Vi er ikke folk som liker å klage, men denne økingen synes vi virker rar. Hvis målet er bedre folkehelsen, så burde man kanskje se nøyere på grensehandel med søtsaker?, sier en oppgitt Jacobsen.

SebastienBruno har ikke justert sine priser siste tre år og er allerede hardt rammet av svak kronekurs mot Euro og US Dollar.

– De siste årene har vi tatt et heftig tap på svak krone, siden vi kjøper råvarer fra utlandet. Dette har vi tatt på egen kappe uten prisjustering ut mot kunde. Nå må vi sette opp prisene, men det vil likevel bli et tap for bedriften. Det må være et driftsgrunnlag som gjør det mulig å drive verdiskaping og butikk, vi synes det blir vanskeligere med denne avgiften som nå sannsynligvis vil øke, sier Jacobsen.

Ønsker fritak for bransjen

– Vi betaler i dag om lag seks millioner kroner i avgift i vår bransje og vi regner med at denne summen nå vil øke til om lag ti millioner. Hvis målet er bedre folkehelsen burde avgiften blitt lagt inn som moms. Da ville forbrukeren fått avgiften direkte på varene og det vill kanskje hatt en viss effekt. Nå, som avgiften legges til produsenten, så vil nok de fleste være varsomme med å justere opp prisene, og de vil få dårligere lønnsomhet. Noen ganger virker det som de ansvarlige ikke forstår hva de driver med. Vi vil jobbe videre for å få myndighetene til å gi vår bransje fritak for denne næringsfiendtlige avgiften, sier Gunnar Bakke.

– For å være ærlig er vi rett og slett litt oppgitt. Vi er ikke i denne bransjen for å bli rike, vi driver med dette fordi vi er lidenskapelig opptatt av sjokolade. Jeg har ikke regnet på hvordan vi skal ta hensyn til denne oppjusteringen av avgift ennå, har ikke orket. Nå håper vi bare på et knallgodt salg mot jul, sier Gregory Jacobsen.