For noen uker siden fortalte administrerende direktør i Norges største bakeri, Øystein Halvorsen, at han tror bransjen skal kjempe hard for å unngå en volumnedgang for brød i et intervju med Bakeri.net.

Bakehuset er eid av Norgesgruppen og selger brød og bakervarer i alle butikkene i kjeden. I 2016 omsatte Bakehuset for 1,448 milliarder kroner og satt igjen med et resultat på drøye 55 millioner kroner.

– Bransjen skal kjempe hardt for å hindre en ny volumnedgang for brød- og bakervarer. Endrede spisevaner hos forbrukerne og lansering av stadig nye konkurrerende produkter vil gi vekstutfordringer i fremtiden, fortalte Halvorsen til Bakeri.net.

Kan være starten på noe nytt

Gunnar Bakke i BKLF deler ikke Halvorsens fremtidssyn.

– Jeg synes det virker noe pessimistisk å spå at det skal bli vanskelig å hindre en volumnedgang som vi så for noen år siden. Vi ser at volum på brød har flatet ut og vi mener informasjonen som ble spredd med Framsnakkingskampanjen har bidratt til dette, sier Bakke.

Bakke peker også på at antall negative oppslag om brød i media har gått ned etter kampanjen og at dette også er en faktor til utflatingen.

– Jeg synes det blomstrer i bakeribransjen i Norge og da spesielt i mindre bakerier som er håndverksrettet. Nye og innovative distribusjonsformer dukker også opp og har generert mye positiv omtale i media av brød den siste tiden. Dette kan være starten på det motsatte av hva Halvorsen tror om utviklingen, sier Gunnar Bakke.

– Da kan det bli slik at markedet reagerer ved å kjøpe mindre brød fra dagligvare og mer fra mindre bakerier. Men at interessen for brød generelt øker. Markedsmaken i Norge er knyttet på svært få hender, så det er ikke sikkert at det vil være noen ulempe med et større mangfold. Så om volumet flater ut, kan likevel verdien øke. Da kan faget og innovasjonen styrkes, som vil gi kundene større valgmuligheter, sier Bakke.

Venter svak vekst

Av de andre store aktørene, er det ikke en gjengs mening om volumnedgang fremover. Goman Bakeriene, som eies av Coop, har de senere år vært i vekst og skapt meget gode resultater. Coop har et kostnadsprogram og et vekstprogram, hvis mål er økt vekst og gi best mulig resultater.

– Vi tror på en svært forsiktig vekst for Goman Bakeriene i Coops butikker de neste årene, sier Torgeir Sveine til Bakeri.net.

Tidligere fortalte administrerende direktør i Mesterbakeren, Tor Søreide Sivertsen, at de ser muligheter for vekst i fremtiden.

– I år styrker vi vår avdeling for produkt- og konseptutvikling ytterligere og ser flere muligheter for vekst sammen med Rema 1000 i årene som kommer, sa Søreide Sivertsen.

Tror på fremtiden

– Jeg er ikke negativ til markedet for brød fremover, jeg tror til og med at det kan øke. Men jeg tror mange vil kjøpe grovere brød i fremtiden, da dette vil bli pekt på som sunn og viktig mat. Bransjen har nylig inngått et forpliktende samarbeid med helsemyndighetene om å øke andelen sjømat, frukt og bær, grønnsaker og grove brødprodukter med 20 prosent innen 2021. Her vil det bli trykk fra alle parter om å nå disse målene og dette kan bidra til en økning.

Bakke understreker at ensretting i bransjen kan virke negativt inn på salget og heier på mindre og innovative aktører.

– Om volumet går opp eller ned, er ikke alene nok til å si noe om hvordan bransjen utvikler seg i fremtiden. Det kan godt være at bransjen vil utvikle seg mer bærekraftig hvis de største blir mindre og de små blir større. Det kan være at vi er i startgropen for en endring, som ligner på den bryggeribransjen har vært igjennom. På kort tid dukket det opp en enorm flora av mikrobryggerier, som bidro til en økt interesse for øl med et økt mangfold, sier Bakke.

– Men det er også viktig å legge til at vi i BKLF tror på viktigheten av vi står sammen som bransje. Er vi sterke sammen kan vi møte utfordringer på en bedre måte enn hvis vi står alene, avslutter Bakke.