Bakeriet har gjort en imponerende endring de siste årene . De har gått fra å være et traust bakeri med 105 års erfaring til å bli et kult sted. Det har gitt en svært god mottakelse i markedet. Bakeriet har nå seks utsalg, fire i Mandal, ett på Vigeland og ett i Kristiansand. Sistnevnte ble etablert i fjor i samme gate hvor de har konkurranse av et titals andre bakeriutsalg og om et par måneder er de klare med sitt sjuende utsalg, denne gang i Farsund.

På Amfi

Det nye utsalget ligger i det nye Amfi-senteret midt i Farsund sentrum. Utsalget er på rundt 100 kvadratmeter pluss uteareal på solsiden med sjøgløtt. Det nye utsalget vil få rundt 60-70 sitteplasser. Edgar’s Bakeri & Konditori har også utsalg i Amfi-senteret i Mandal og der har de hatt en fantastisk utvikling. Nå håper de å gjenta dette i nabobyen. Det nye utsalget i Farsund vil få 8-10 ansatte og har en målsetning om å omsette for rundt 5 millioner kroner.

– Med det nye utsalget i Farsund har vi på en måte satt litt grensene for ytterpunktene i distriktet vårt. Det er i aksen mellom Farsund og Kristiansand vi skal drive. Det er en times kjøretid mellom byene og vi har allerede et rutenett i området. Det gjør at etableringen i Farsund går veldig greit logistikkmessig, sier Rune Vindsetmo i Edgar’s Bakeri & Konditori til Bakeri.net.

Prisnominert

Og det er slett ikke bare i bakerbransjen bedriften har gjort seg bemerket. Deres satsing på kompetanse og kvalitet i alle ledd har først og frem blitt satt pris på av innbyggerne på Sørlandet. Og som en bonus er de nå nominert til Kompetanseprisen 2017. Prisen deles ut av Agdering en gang i året på Agderkonferansen, denne gang 23. januar. I priskriteriene står det blant annet at prisvinneren skal ha oppnådd resultater innenfor flere av følgende områder:

  • Etablert en kompetansestrategi som er forankret i virksomhetens overordnede mål og verdier
  • Gjennomført en kompetanseutviklingsprosess med aktivt samspill mellom ledelse og medarbeidere/kunder/brukere
  • Iverksatt tiltak som kan dokumentere endringer i individuell og/eller organisasjonsmessig adferd
  • Iverksatt tiltak som kan dokumentere forbedringer på resultat, medarbeidertilfredshet, effektivitet, turnover, kundetilfredshet, læringsmiljø, integrering m.m.
  • Gjennom nytenkning iverksatt innovative tiltak som kan dokumentere resultater
  • Har bidratt som en rollemodell i arbeidet med å synliggjøre mangfold som en merverdi i arbeidslivet (kjønn, alder, religiøs overbevisning, seksuell orientering, funksjonshinder, nasjonal, språklig og etnisk bakgrunn)
  • Er et forbilde når det gjelder samarbeid mellom arbeidsliv, utdanningsinstitusjon/akademia for å nå nye mål/fremskaffe det beste resultatet
  • Bidratt aktivt til å dele og å spre kompetanse i og utenfor regionen
  • Er en god ambassadør for å synliggjøre Agder som en kompetanseregion nasjonalt/internasjonalt
  • Bidrar gjennom strategisk ledelse og kompetanseutvikling til å nå visjonen om det grønne skifte

– Utrolig moro å bli nominert til en slik pris, sier Vindsetmo.