Sommeren 2017 åpnet de to franskmennene Thomas Boué-Grabot og Pepe Mateu et lite håndverksbakeri i Kongens gate i Sandefjord. Kundene strømmet til, og Maison Grabot vokste seg raskt ut av det lille lokalet.

Året etter flyttet de produksjonen til et nytt og 550 kvadratmeter stort lokale på Nordre Kullerød. Artisansenteret, som det heter, er nå produksjonslokale for baker- og konditorvarer til fire utsalg med kafeer samt en rekke andre faste kunder innen både restaurant- og dagligvarebransjen.

Denne måneden ble Maison Grabot, inkludert Artisansenteret og alle utsalgene, lagt ut for salg på Finn.no. Det er Bedriftsbørsen som administrerer salget, og eierne ønsker ikke å si så mye om hvorfor de nå selger det populære bakeriet.

– Av familiære årsaker har vi bestemt oss for å flytte tilbake til Frankrike. Det er grunnen til at vi nå selger Maison Grabot. Vi er på jakt etter den riktige kjøperen som vil videreføre vår satsing på kvalitet og håndverk, sier Pepe Mateu.

– Er det noen interessenter så langt?

– Ja, det er flere interessenter allerede, deriblant noen andre bakerier og noen investeringsbedrifter. For oss er det som sagt viktig å finne den riktige kandidaten, svarer Pepe.

Pepe Mateu utenfor Maison Grabots lokale i Kongens gate i Sandefjord.

Pepe Mateu utenfor Maison Grabots lokale i Kongens gate i Sandefjord.

Foto: Oddbjørn Roksvaag, Vest Vind Media

Mange utviklingsmuligheter

I Finn-annonsen beskrives Maison Grabot som et «svært spennende konseptbakeri med innbydende profil og bredt nedslagsfelt». Det påpekes at selskapet har hatt en god veksttakt, og at flere nyetableringer viser et sterkt kjedepotensial. Her er det «mange og store muligheter for videre utvikling», som det heter.

I tillegg til utsalget i sentrum av Sandefjord, har Maison Grabot i dag også utsalg i Tønsberg (åpnet i 2018), i Stokke (åpnet 2020) og i Larvik (åpnet 2021). Kafeene er utformet etter konseptbeskrivelse, og det skal derfor være enkelt å opprette flere kafeer.

Produksjonen kan mangedobles

Bedriftsbørsen beskriver Maison Grabots konsept som «helhetlig med stilig og lett gjenkjennelig design». Det står videre at «oppskriftene er egenutviklede» og at «produktene er enkle å selge». Pepe Mateu har tidligere forklart at de lager produkter tilpasset den norske ganen, men at de benytter seg av franske teknikker.

I det store bakerianlegget på Nordre Kullerød i Sandefjord er det mulig å mangedoble produksjonen sammenlignet med dagens volum, og det fins flere måter å videreføre ekspansjonen på. For eksempel er det mulig å utvide med flere egne utsalg og kafeer, samt øke den eksterne omsetningen fra restauranter, hoteller, butikker og andre kafeer.

Maison Grabot har også en nettbutikk etter klikk- og hent-modellen, og den kan videreutvikles med både flere produkter og leveranser. Man kan også velge å inngå samarbeid med andre distribusjonskanaler, slik som Morgenlevering.no og Frokostlevering.no. Levering av frokost, lunsj og overtidsmat til bedriftsmarkedet er en annen spennende mulighet.

Finalist i Årets Bakeri 2020

Maison Grabot omsatte i 2021 for 12,4 millioner kroner og fikk et resultat på 1,8 millioner kroner. Det er ni ansatte i selskapet, og bare en 0,25 % stilling går til administrasjon. Lave drifts- og varekostnader gjør at bedriften kan få gode resultater i takt med økende omsetning.

For to år siden var Maison Grabot en av tre finalister i kåringen Årets Bakeri. Dette året var kundetilfredshet tema for konkurransen.

Bedriftsbørsen vurderer verdien av Maison Grabot til 7,5 millioner kroner pluss varelager.