De siste fire årene har Nofima, Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) og Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) arrangert Cerealfagdagen sammen. Men fra og med neste år vil ikke OBK lenger være med som arrangør av denne fagdagen.

– Opplysningskontoret for brød og korn har nå så lite ressurser at vi måtte gjøre noen valg. Det er den korte forklaringen på hvorfor OBK ikke blir med på å arrangere Cerealfagdagen lenger, sier styreleder i OBK, Eli Reistad til Bakeri.net.

– Vil det si at OBK heller vil prioritere mer salgsfremmende arbeid?

– Med tanke på hvor lite ressurser OBK faktisk har nå, blir det litt feil å si at vi prioriterer noe som helst. Fag er også veldig viktig, men vi måtte rett og slett velge bort noe. Og Cerealfagdagen vil jo bli videreført uavhengig av oss. OBK har bare én ansatt, og budsjettet ligger nå på et absolutt minimumsnivå. Det betyr at vi må ha en praktisk tilnærming til hva som er mulig å få til med de ressursene, sier Reistad.

Finansieres av bransjen

Opplysningskontoret finansieres av aktørene i bransjen. Bakeriene, møllene og de andre leverandørene bestemmer selv hvor mye penger de ønsker å bidra med årlig. Deretter bidrar kornbøndene/Felleskjøpet, via en omsetningsavgift, med det samme beløpet som bransjen har gitt til sammen.

– Så hvis bransjen velger å finansiere opp OBK, vil Felleskjøpet matche det, sier Reistad, som også er administrerende direktør i Felleskjøpet.

– Et negativt signal

Direktør i BKLF, Gunnar Bakke, synes det er synd at OBK velger å trekke seg som arrangør av Cerealfagdagen.

– Jeg synes det er synd, for det sender jo ut et negativt signal til resten av bransjen. Cerealfagdagen bør absolutt være relevant for Opplysningskontoret og dets eiere. Jeg har ikke blitt informert om årsaken til at OBK trekker seg som arrangør, men jeg respekterer selvsagt avgjørelsen, sier han.

Bakke understreker samtidig at Cerealfagdagen kommer til å bli videreført av BKLF og Nofima. Dato for Cerealfagdagen 2020 er allerede satt til 26. mars, og da skal «sunt, innovativt og bærekraftig» være tema.

Ikke lenger eier

BKLF var i mange år med på eiersiden i OBK, men nå bidrar foreningen kun med økonomisk støtte. Mengden blir avgjort ut i fra årlige vurderinger. I år har OBK fått en bevilgning på 10 000 kroner fra BKLF.

OBK eies i dag av Norske Felleskjøp SA, Norkorn, Norgesmøllene og Lantmännen Cerealia. Kontorets inntekt har gått drastisk ned de siste årene – fra rundt 7 millioner kroner i 2016 til 2,8 millioner kroner i fjor. Daglig leder Torunn Nordbø er i dag eneste ansatte i OBK.