Norske bakere er flinke til å bake, men det er ikke alle som er like flinke til å drive butikk, sier Trond Aam, som er butikkutvikler i Din Baker. Han ble ansatt i den landsdekkende medlemsorganisasjonen for tre år siden, nettopp for å hjelpe bakerier og konditorier med å utvikle salgsleddet.

– Det er store variasjoner i bransjen. Noen har tatt salg og butikkdrift på alvor lenge og er veldig flinke. Andre har kommet mye kortere. Men det er generelt for mange butikkansatte som er ekspeditører i stedet for selgere. Det er viktig å huske på at salg er et eget fag, og at denne kompetanse er vel så viktig som kompetanse innen baker- og konditorfagene. Vel så viktig som å lage gode produkter, er det å få solgt dem, påpeker han.

Ansatte med fem års relevant erfaring fra salgsarbeid har mulighet til å ta en teorieksamen og deretter gå opp til fagprøven i salgsfaget som praksiskandidat. Det gjelder også for butikkansatte i bakerier og konditorier. Men utdannelsen har vært generell, og som regel rettet inn mot salg av helt andre typer produkter enn bakervarer. Nå er det for første gang mulig å ta et fagbrev i salg som er skreddersydd for ansatte i bakerier og konditorier. Dette på grunn av et nytt samarbeid mellom Baker- og Konditorbransjens Opplæringskontor (BKO) og Din Baker.

Flere relevante fag

Det hele startet som et prøveprosjekt da sønnen til Pål Taklo som driver Majas Bakeri, Ruben Taklo, skulle ta fagbrev som salgsmedarbeider.

– Han er den første som har tatt fagbrev i salgsfaget gjennom BKO, og han har derfor vært en slags prøvekanin som også har hjulpet oss, forteller Kjetil Dale Aas, som er fagansvarlig i BKO.

Da BKO ble etablert i 2018 var det kun med tanke på lærlinger i baker- og konditorfagene. Senere er tilbudet blitt utvidet til å gjelde lærlinger i logistikkfaget og kokkefaget i tillegg. Og nå åpnes det altså opp for salg- og servicefaget.

– Alle disse fagene kan være relevante for bedrifter i baker- og konditorbransjen, sier Kjetil.

Han reiser til daglig rundt i landet for å følge opp lærlinger og praksiskandidater som er tilknyttet BKO. Fra høsten av håper han på å følge opp mange i salgsfaget også. Kjetil har selv en bachelorgrad i varehandelsledelse i tillegg til baker- og konditorutdannelse.

Skreddersydd innhold

Trond har bred erfaring fra salgsarbeid og butikkdrift, og har dessuten skrevet lærebøker tidligere. Det er han som har utviklet det faglige innholdet i den nye utdannelsen.

– Opplegget består av fem temaer, som er salg, service, markedsføring, økonomi og HMS. Det er skreddersydd for bransjen og derfor veldig relevant. Alle eksempler og kurs handler om arbeidshverdagen i bakerier og konditorier, forklarer han.

De som kunne tenke seg å gå i gang med dette kan ta kontakt med Kjetil i BKO.

– Det er vi i BKO som godkjenner bedriftene og skriver kontrakt med dem. Vi håper at mange melder seg på nå i vår, slik at det blir fullt kjør fra høsten av, sier han.

Bedre lønnsomhet

Trond understreker at det å la butikkansatte ta relevant utdannelse vil være en investering i bedre lønnsomhet for bedriften.

– Det å ha kompetente medarbeidere bidrar blant annet til å øke salget og minske svinnet. Butikken går bedre, rett og slett. Det vil også være svært verdifullt for de ansatte selv. Et fagbrev vil som regel gi en ny stolthet og økt motivasjon i jobben. Det åpner for å få og ta mer ansvar. Flere vil for eksempel kunne bli butikkledere. Utdannelsen passer samtidig godt for dem som allerede er butikkledere og ønsker å utvikle seg. Trolig vil det føre til at flere ansatte blir i bransjen lengre, sier han.

Butikken først

Trond påpeker også at bakerbransjen stadig utfordres av nye konkurrenter, som ikke nødvendigvis er like gode på baking, men som ligger et stykke foran i løypa når det kommer til butikkdrift.

– Tradisjonelt sett har produksjonsavdelingen blitt ansett som viktigere enn salgsavdelingen i norske bakerier og konditorier. Butikkutvikling handler om å snu på denne rekkefølgen og sette butikken først. Da tenker man at butikken er det viktigste og at bakerens jobb er å produsere det som butikken trenger for å gå godt.