Representanter fra fem departementer og 12 organisasjoner i matbransjen signerte fredag 23. juni en historisk samarbeidsavtale om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030.
Representanter fra fem departementer og 12 organisasjoner i matbransjen signerte fredag 23. juni en historisk samarbeidsavtale om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030.

Nå kan bedrifter slutte seg til avtalen om å redusere matsvinn

Bransjeavtalen om å redusere matsvinn , ble signert før sommeren. Nå kan bedrifter innen bransjen slutte seg til avtalen og dermed bidra mer aktivt.

Publisert Sist oppdatert

Bakeri.net skrev før sommeren om signeringen av avtalen som har som målsetning å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål.

I et infoskriv melder Matvett at bedrifter innen matbransjene (matindustri, dagligvarekjeder, hotell, restaurant, kantinevirksomhet, servicehandel), nå kan bidra hands-on ved å slutte seg til avtalen via en tilslutningserklæring.

Signering 26.septemeber

Vidar Helgesen, Klima- og miljøminister, inviterer til første mulige signering, tirsdag 26. september kl. 13.00 i Klima- og miljødepartementet.

Kontakt Matvett for invitasjon og tilslutningserklæring snarest og senest 18. september, hvis din bedrift ønsker å delta.   

Bedrifter som ønsker å være en del av avtalen om reduksjon av matsvinn forplikter seg til å:

– Gjøre data tilgjengelig gjennom rapportering av matsvinn i egen bedrift til bransjeorganisasjonen i sin sektor.

– Gjennomføre tiltak for å redusere matsvinn i egen bedrift.

– Samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden på de områdene som er formålstjenlig og innenfor konkurranselovgivningen, som beskrevet i avtalens punkt 8.

Avtalen signaliserer vilje

Mange bedrifter møter allerede ovennevnte forpliktelser og er godt i gang med matsvinnarbeidet. Ved å signere tilslutningserklæringen, signaliserer bedriften vilje til å ta ansvar for en mer bærekraftig matbransje overfor myndighetene og samfunnet for øvrig. Matvett oppfordrer bedriftene til å delta i arbeidet ved å signere tilslutningserklæringen.

Ved spørsmål til bransjeavtalen eller til tilslutningserklæringen, ta kontakt med Matvett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS