Bakeri.net skrev før sommeren om signeringen av avtalen som har som målsetning å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål.

I et infoskriv melder Matvett at bedrifter innen matbransjene (matindustri, dagligvarekjeder, hotell, restaurant, kantinevirksomhet, servicehandel), nå kan bidra hands-on ved å slutte seg til avtalen via en tilslutningserklæring.

Signering 26.septemeber

Vidar Helgesen, Klima- og miljøminister, inviterer til første mulige signering, tirsdag 26. september kl. 13.00 i Klima- og miljødepartementet.

Kontakt Matvett for invitasjon og tilslutningserklæring snarest og senest 18. september, hvis din bedrift ønsker å delta.   

Bedrifter som ønsker å være en del av avtalen om reduksjon av matsvinn forplikter seg til å:

– Gjøre data tilgjengelig gjennom rapportering av matsvinn i egen bedrift til bransjeorganisasjonen i sin sektor.

– Gjennomføre tiltak for å redusere matsvinn i egen bedrift.

– Samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden på de områdene som er formålstjenlig og innenfor konkurranselovgivningen, som beskrevet i avtalens punkt 8.

Avtalen signaliserer vilje

Mange bedrifter møter allerede ovennevnte forpliktelser og er godt i gang med matsvinnarbeidet. Ved å signere tilslutningserklæringen, signaliserer bedriften vilje til å ta ansvar for en mer bærekraftig matbransje overfor myndighetene og samfunnet for øvrig. Matvett oppfordrer bedriftene til å delta i arbeidet ved å signere tilslutningserklæringen.

Ved spørsmål til bransjeavtalen eller til tilslutningserklæringen, ta kontakt med Matvett.