Bakeri.net skrev tidligere en sak om forskningsrapporten, publisert av World Cancer Research Fund og American Institute for Cancer Research, som baserer seg på 99 studier fra hele verden. I rapporten er det å lese at fullkorn kan redusere risikoen for tarmkreft med hele 17 prosent, forutsatt at man spiser 90 gram om dagen. Tarmkreft er den vanligste kreftsykdommen i Norge.

Det finnes mye mat som er fullkornbasert, men baker- og konditorbransjen er kanskje den mest naturlige produsent av maten som forskerne mener vi skal spise mer av.

Bransjen er ikke flink nok

Øystein Halvorsen, administrerende direktør i Norges største bakeri – Bakehuset, mener bransjen må være mer bevisst på forskning og hvordan den kan brukes for å få folk til å spise mer brød.

– Jeg har ikke fått lest rapporten ennå, men generelt mener jeg at denne type forskningsrapporter må utnyttes maksimalt av bransjeforeningene (BKLF og OBK) og selvsagt også av det enkelte bakeri, sier Halvorsen.

At fullkorn og grovt brød er sunt, er jo ikke noe nyhet i seg selv, men rapporten samler det de mener er ”sterke bevis” for at fullkorn er forebyggende mot tarmkreft. Noe for øvrig Norske Helsemyndigheter også sier i sine kostholdsråd.

– Jeg synes vi i bransjen ikke evner å fange sakene som blir servert oss på et «sølvfat». Disse kan utnyttes til god omdømmebygging, men da må det prioriteres og det må brukes ressurser å gjøre det, sier Halvorsen i Bakehuset.

Vi blir angrepet fra mange kanter, men seriøse kilder gir oss stort sett medhold.

De ”store” må gå sammen

President i BKLF, Axel Brun, mener forskningen er med å styrke oppfattningen av at grovt brød er sunt, til tross for mange ”angrep” mot brød de senere år.

– Grovt brød har vel alltid vært helsekost. Det er jo godt at seriøs forskning viser at grovt brød er sterkt forebyggende mot tarmkreft. Vi blir angrepet fra mange kanter, men seriøse kilder gir oss stort sett medhold, sier Brun.

– Kan bakeribransjen vokse, hvis fullkornsbrød blir ansett som veldig sunt mens annen mat blir «farligere»?

– Vi er vinnere, både i kosthold og miljø. Det går med 10 kilo korn for å produsere 1 kilo kjøtt. Kjøttproduksjon er miljøtaper, vi vinner den kampen. Sverige har hatt stor suksess med miljøsatsing på brød, ”Bread the future”. Det er absolutt mulig  for norske bakere å gjøre det samme, men da må de store industribakerne til dagligvaren samle seg om en felles kampanje i samarbeid med dagligvarekjedene. Det krever ressurser som går langt over det BKLF kan bidra med. Framsnakkingskampanjen var et steg på veien, men videreføring må gjøres av andre. Det har ikke BKLF ressurser til, sier Brun.

Foto: Trond A. Isaksen
Viktig for mange

Hos Mesterbakeren mener administrerende direktør, Tor Søreide Sivertsen, at de gode egenskapene til grove kornprodukter holder forbruket oppe.

– Det er gledelig at forskningen underbygger de gode egenskapene til grove kornprodukter. Dette er viktig for folk flest og for bransjen som en helhet.

Positiv omtale av det vi baker hver dag vil bidra til at forbruket opprettholdes og muligens øker, sier Søreide Sivertsen.

– Mesterbakeren har lenge arbeidet for å øke grovhet i brødene, senest i september lanserte vi to nye brød som er Ekstra Grove. Dette er også i tråd med helsemyndighetenes kostholdsråd hvor Mesterbakeren er en av partnerne som bidrar til at befolkningen skal spise 20 prosent mer grove kornprodukter innen 2021, sier direktøren.

Alle i verdikjeden må bidra

Axel Brun i BKLF tror det er mulig å videreutvikle den nordiske brødkulturen i enda sunnere retning og gjerne markedsføre den som det. Men han understreker at alle må bidra, spesielt leverandørsiden.

– Nordisk brødkultur er spesiell. Ingen andre deler av verden finnes et så rikt utvalg av gode grove brød . Et samarbeid om utvikling av grovt brød med de nordiske land kan være veldig interessant, vi kan lage samlinger og konkurranser for å utvikle og spisse kvaliteten . Dette kan bli en eksportvare. Vi har et fantastisk landslag som kunne hjulpet oss med dette, sier Brun.

– Dette kan være en opplagt oppgave for BKLF. Vi er nøytrale og kan formidle og utvikle på fritt grunnlag. Men det krever ressurser. BKLF  arbeider for hele bransjen, men dessverre, det er for få av våre leverandører som forstår verdien av det vi gjør og kan gjøre. Leverandørene må på banen på en helt annen måte enn i dag. Medlemmene av BKLF kan ikke bære hele bransjen frem alene, sier presidenten i BKLF.