Lars Lindland er ansatt som faglærer ved det nye fagskoletilbudet «spesialisering i baker- og konditorfaget.

Lars er den nye faglæreren

Lars Lindland (40) er mannen som skal sørge for at bakere og konditorer skal videreutdanne seg på det nye fagskoletilbudet «spesialisering i baker- og konditorfaget».

Slik er det nye studiet

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og er inndelt i 3 emner. Studiet organiseres som et nettbasert studium med fysiske samlinger på Sørumsand videregående skole, som gjennomføres på deltid på 2 semester, over 1 skoleår. Totalt omfang iberegnet egenstudier antas å være omtrent 750 timer.

Utdanningen ligger på fagskolenivå 5.1 i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk. Utdanningen inneholder ikke praksis.

Studiet består av tre emner. Hvert emne gir 10. studiepoeng.

Råvarenes egenskaper, bruksområder og kjemi i produksjonsprosessen (10.stp.)

Produksjons- og bedriftsledelse (10.stp.)

Kvalitets- og produksjonsprosesser i bakerier og konditorier (10.stp.)

Gjennom bransjeprogrammet for mat- og drikkevareindustrien, har organisasjonene Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NHO Mat og Drikke og Sjømat Norge samarbeidet med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i mat- og drikkebransjen. Studiet «spesialisering i baker- og konditorfaget» er ett av disse.  Baker- og Konditorbransjens Landsforening har søkt om studiet og fått det innvilget.

Skal gjøre det en gang til

Fagskolen i Viken er blitt tildelt midler via bransjeprogrammet til å utvikle studiet i samarbeid med baker- og konditorbransjen. Studiet «spesialisering i baker- og konditorfaget» vil bidra til økt kunnskap innen bedrifts- og produksjonsledelse, produktutvikling og nødvendige kvalitets- og produksjonsprosesser i bakerier og konditorier.

For å etablere og utvikle den nye ettårige fagutdanningen er Lars Lindland ansatt. Han er kanskje et ubeskrevet blad for mange i baker- og konditorbransjen, men har mange år bak seg som prosjektleder med mat- og drikkevareindustrien som fagfelt. Han er utdannet kokk og operatør i matindustrien, og har lang erfaring med kompetansearbeid, partssamarbeid, fag- og yrkesopplæring, store arrangementer og forbedrings- og optimaliseringsarbeid. Han har også noen år bak seg i en hos en pepperkake-/kransekakeprodusent.

Ikke minst har han vært med å etablere fagskoleutdanning i industriell matproduksjon. Nå skal han gjøre det en gang til. Denne gang i baker- og konditorbransjen. Lindland starter i den nye jobben 1. mars.

Brenner for kompetanseutvikling

– Det nye utdanningstilbudet er et resultat av bransjeprogrammet der jeg satt i styringsgruppen for det nye studiet. Det gjør at jeg har fulgt prosjektet fra den spede starten. Hovedmotivasjonen for å søke jobben er å være med å bidra til et nytt tilbud. Og så har jeg vært med på å utvikle fagskoletilbud tidligere. For meg er det gøy å kunne være med hele veien, fra å sitte i styringsgruppen til å etablere fagskoletilbudet og få det på beina. Jeg har jobbet med kompetanseutvikling i veldig mange år og brenner for det, sier Lars Lindland til Bakeri.net.

– Hvilke forventninger har du til jobben?

– Jeg ser frem til å bli enda bedre kjent med fagskolen og kanskje også bidra til at fagskolen blir bedre kjent. Jeg har høye forventninger til meg selv for at den nye fagskoleutdanningen blir et varig tilbud. Det er en ting å etablere. Enda mer krevende er det å sørge for at dette blir et fagskoletilbud som benyttes, som blir varig og som kan videreutvikles.

– Videreutdanning kan være en barriere og være krevende for en del svenner og fagarbeidere. Derfor er det viktig det å ufarliggjøre videreutdanning en viktig del av jobben. Den rekrutteringsfasen vi nå går inn i, blir viktig. Det er krevende å starte opp et nytt løp i en bransje som ikke har tradisjon for å ta fagskoleutdanning, sier Lindland.

– Ikke vær redd for å søke!

– Hvorfor er det nye studiet viktig for bransjen?

– Videreutdanning er viktig i alle bransjer. Vi trenger svenner og fagarbeidere. Det er ikke alle som verken skal eller vil utdanne seg videre, men gjennom den nye utdanningen kan de få nyttig påfyll i rollen de har i dag eller så kan utdannelsen være med på å føre deg inn i en ny rolle i bedriften.

– Hva er din oppfordring til bransjen nå?

– Først og fremst: Ikke vær redd for å søke! Det kan jo i seg selv virke litt skremmende om det er lenge siden du var på skolebenken. Har du svennebrev som baker eller konditor, så er du kvalifisert. Man kan også søke seg inn basert på realkompetanse. Et fagskolestudium er krevende, men ikke mer krevende enn at det går fint om du er motivert.

Anbefaler dialog i bedriften

– For de som vil søke, er et godt tips å ha en dialog i bedriften i forkant. Utdanningen har flere fysiske samlinger og det er lurt å klarlegge dette slik at bedriften kan tilrettelegge for at du kan delta. Fra arbeidsgiver er det også fint om bruk av den nye kompetansen er tema. Jeg håper denne diskusjonen kommer opp i bedriftene i hele landet og at den nye fagutdanningen blir tema både i medarbeidersamtaler og kompetanseutviklingsplaner i årene fremover.

– Nå starter jobben med å markedsføre studiet og fylle opp klassen. Frem til skolestart skal også innholdet i utdanningen utvikles, og vi skal knytte til oss gode lærerkrefter. Fristen for å søke er 15. april og jeg håper bransjen benytter denne spennende muligheten for viktig kompetansepåfyll, sier Lars Lindland.

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS