Bakerier og konditorier som leverer til dagligvare har i dag fått justert opp prisene på sine varer.

En nødvendig justering

Det har vært stort fokus på prisjusteringene i dagligvarebutikkene den siste tiden. For baker- og konditorbransjen er den en nødvendighet.

Publisert Sist oppdatert

Baker- og konditorbransjen har hatt svak lønnsomhet gjennom mange år. Bransjen hadde en omsetningsvekst på 10,3 prosent i 2021, men kronene ble «spist opp» av økte kostnader. Både driftsmargin og resultatgrad gikk ned i 2021.

Det ga et dårlig utgangspunkt for 2022 som er over og 2023 som så vidt har startet. Resultatene fra fjoråret er ikke kjent ennå, men mange bakerier vi har vært i kontakt med sier at det ble et krevende år. I hovedsak på grunn av strømprisen, men også på grunn av økning i råvarepriser, transportkostnader og rentekostnader, ja det meste har blitt dyrere.

Flere har justert prisene underveis, men sannsynligvis har alt for få gjort det, og kanskje også for lite. Det vil etter hvert tallene vise.

For de som leverer til dagligvare er det kun to prisvinduer å justere pris på. Det ene er 1. februar. Det har vel aldri vært snakket mer om en prisjustering enn akkurat denne. Av forståelige grunner.

Mens forbrukeren ikke har sett frem til 1. februar, så har leverandørene det, også bakeriene og konditoriene som leverer til dagligvare. De siste månedene har de fått et helt annet kostnadsbilde og ingen mulighet til å justere før nå, så vil det vise seg hvor mye av prisøkningen i butikken som faktisk tilfaller nettopp bakeriet eller konditoriet. Det vil vi nok heller aldri få vite, for når vi har snakket med bakerier den siste tiden om prisøkningene, så er alle tause som østers.

I prisforhandlingen med de store kjedene er det ikke lett å være bakeri eller konditori. Selv om prisjusteringen mange har fått nå bidrar positivt, så er det langt fra sikkert at det dekker inn hele kostnadsøkningen, men det hjelper for en bransje der flere aktører sliter med inntjeningen. Selv om mange har fått litt bedre lønnsomhet med dagens justering, så blir 2023 et tøft år for mange.

Powered by Labrador CMS