Bakeri.net har tidligere omtalt hvordan krigen i Ukraina kan gjøre korn og mel dyrere her i Norge. Nøyaktig hvordan prisene vil utvikle seg fremover, er det selvfølgelig ingen som vet helt sikkert. Men mye tyder på at prisnivået vil forbli svært høyt en god stund.

Dette bekreftes også av Karen Huffman, som er Country Managing Director for Lantmännen Cerealia AS.

– Både Russland og Ukraina er store globale aktører på kornmarkedet, og vi ser nå en stor usikkerhet i dette markedet som resulterer i fortsatt stigende råvarepriser. Det er svært vanskelig å si noe om hvordan prisene kommer til å utvikle seg fremover, men vi antar at det høye prisbildet vi ser i markedet nå vil vedvare en tid, skriver hun i en mail til Bakeri.net.

Markedet er i ubalanse

Øystein Halvorsen, som er administrerende direktør i Norges største bakeri, Bakehuset, følger nøye med på hvordan situasjonen utvikler seg.

– Det er veldig mye som er i bevegelse akkurat nå. Markedet er i ubalanse. Jeg er selvfølgelig veldig spent på hvordan prisen på mel vil utvikle seg fremover. Andre råvarer stiger jo også i pris, og vi har allerede veldig høye strømpriser. Årets jordbruksoppgjør blir ekstra spennende. Det samme gjelder lønnsoppgjøret, sier han.

– Hva blir konsekvensene for Bakehuset dersom både mel og andre råvarer blir enda dyrere?

– Enten går lønnsomheten vår ned, eller så må vi sette opp prisene i markedet. Dersom alle i verdikjeden, fra møller til bakerier, får økte kostnader, vil det overraske meg om ikke også forbrukerne må få det. Men for å være konkurransedyktig må vi selvsagt vurdere å ta noe av prisstigningen selv.

Prøver å kutte kostnader

– Hvordan forbereder du selskapet på at råvareprisene kan øke ytterligere?

– Vi prøver å få kostnadene ned ved å drive så effektivt som mulig. For eksempel jobber vi mye med energieffektivisering. I Bakehuset opererer vi jo med store volum, men driftsmarginen vår er relativt lav. Derfor er det ikke så store endringer som skal til på kostnadssiden før vi merker det godt, sier Halvorsen.

– Er du bekymret?

– Ja, jeg er for så vidt det. Jeg er spent på hvordan alt blir fremover. Heldigvis er det lenge til jeg skal sette opp budsjettet for 2023. Skulle jeg gjort det i dag, ville det blitt veldig vanskelig!