I 2020 ble så mye som en fjerdedel av alt matkorn i verden eksportert fra Russland og Ukraina. Derfor fører krigen mellom de to landene til stor usikkerhet i det internasjonale kornmarkedet akkurat nå.

Kornprisen har i lang tid vært rekordhøy på grunn av koronapandemien og ulike værutfordringer. Med Russlands invasjon av Ukraina 24. februar, kom en ytterligere prisøkning.

– Vi har hatt vedvarende høye råvarepriser lenge, og nå opplever vi altså en ny topping på grunn av krigen i Ukraina, konstaterer Jan Erik Eikeland.

Han er direktør for forretningsutvikling i Cernova-konsernet, som blant annet inkluderer Norgesmøllene.

Eikeland synes imidlertid at det er vanskelig å si noe om hvordan kornprisene vil utvikle seg videre i nærmeste fremtid.

– Den som visste det… Akkurat nå opplever vi at det er veldig stor usikkerhet i markedet. Men det er i hvert fall en situasjon der prisnivået øker.

Jan Erik Eikeland, direktør for forretningsutvikling i Cernova-konsernet, forteller om fortsatt god tilgang på korn, men frykter enda høyere priser på korn og mel.

Jan Erik Eikeland, direktør for forretningsutvikling i Cernova-konsernet, forteller om fortsatt god tilgang på korn, men frykter enda høyere priser på korn og mel.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media

Ingen trivelig situasjon

– Må norsk baker- og konditorbransje forberede seg på enda dyrere mel som en følge av krigen?

– Vi opererer dessverre allerede med ekstraordinære priser, og jeg kan ikke utelukke at det vil komme flere prisøkninger fremover. Dette tror jeg at bransjen er forberedt på, men det er uansett ingen trivelig situasjon, sier Eikeland.

I et kortsiktig perspektiv tror han ikke at det vil bli utfordringer med tilgangen på korn, slik som det var tendenser til i 2008.

– Vi opplever at tilgangen på varer fortsatt er god, men prisene er høye og kan muligens bli enda høyere. Vi må bare se an utviklingen uke for uke, og samtidig håpe på en god kornvår her hjemme.

Akkurat nå opplever vi at det er veldig stor usikkerhet i markedet.

Fortsatt eksport avgjørende

Også rådgiver i Landbruksdirektoratet, Andreas Moksnes, synes det er vanskelig å si noe sikkert om hvordan prisen på korn vil utvikle seg fremover.

– Det er veldig skummelt å prøve å spå noe som helst rundt dette. Men jeg føler meg ganske sikker på at prisnivået vil holde seg høyt en god stund fremover. Ved en eventuell stans i eksporten av korn fra Russland og Ukraina kan det også bli høyere, sier han til Bakeri.net.

En rekke land i Midtøsten er helt avhengig av korn fra Russland og Ukraina, og her vil det kunne bli matmangel ved en eventuell stans i eksporten fra disse to landene. Det er det per i dag ingen fare for i Norge. Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) skriver i en mail til Nationen at «det er liten grunn til uro for matforsyningen i Norge. Konsekvensene for Norge vil først og fremst være knyttet til pris».