Som Bakeri.net har skrevet tidligere, skal BKLF kåre Årets Bakeri 2018. Målet med den nye kåringen er blant annet å styrke samholdet i bransjen og øke bevisstheten om hva som skaper en velykket bedrift.

— Det er kommet mange forslag på gode kandidater allerede, forteller daglig leder i BKLF, Gunnar Bakke.

I samråd med juryleder har han likevel bestemt at fristen for å nominere aktuelle bakerier til prisen utsettes til 1. april 2018.

— Benytt denne muligheten til å sende inn forslag på kolleger du mener fortjener prisen, oppfordrer Bakke.

Alle bakeri i Norge kan anbefales med en kort begrunnelse, også egen bedrift. Forslag sendes på mail til BKLF: gb@nhomd.no

Vinneren vil bli presentert på BKLFs landsmøte senere i år. Premien er et pengebeløp, en blankett, et diplom og blomster.