Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) har vært en pådriver for å ha et eget opplysningskontor, fra Brødfakta sin tid og frem til i dag. Bransjeforeningen har i de siste årene vært uenig i retningen som opplysningskontor har gått. BKLF-direktøren er kritisk til at Opplysningskontoret for brød og korn nå legges ned og skal innlemmes i Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Betenkelig

– BKLF har brukt over 10 millioner i støtte til Opplysningskontoret for brød og korn i den tiden de har eksistert. Vårt seneste bidrag var to millioner som vi bevilget til Framsnakkingsprosjektet. Disse pengene ble hentet fra medlemmenes fondsmidler. Nå havner alt dette materiellet hos Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Det synes jeg er betenkelig, sier BKLF-direktør Gunnar Bakke som ikke vil beskrive Opplysningskontoret for egg og kjøtt som fienden, men han er klar på at det ville vært mer naturlig at Opplysningskontoret for brød og korn fant samarbeid med andre. Styret i BKLF ønsket samlokalisering mellom Opplysningskontoret for brød og korn AS og bransjeforeningen BKLF, men det takket de andre eierne nei til.

– Gjennom intensjonsavtalen med myndigheter om #MerAv-kampanje har vi etablert et svært godt samarbeid med Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund og Sjømat Norge. Det er et samarbeid som vi er veldig fornøyd med, og som passer godt med anbefalinger for hva vi bør spise mer av. Det er en riktigere konstellasjon for å fremsnakke våre varegrupper fremover.

– I siste etappe for Opplysningskontoret for brød og korn har det vært de store industribakeriene, råvareleverandørene og Felleskjøpet som har valgt å legge ned vår bransjes opplysningskontor og innlemme dette i Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Burde vært involvert

– Er dette en fallitterklæring?
– Ja, det mener jeg. I mine ører skurrer det veldig når brød og korn skal eies av kjøtt. Jeg er redd brød og korn nå blir brukt til pynting av kjøttbransjens opplysningsarbeid.

– Burde BKLF vært med i prosessen om Opplysningskontoret for brød og korn sin fremtid?
– Ja, det ville ikke vært urimelig med vårt lange engasjement for opplysningsarbeidet og for våre betydelige bidrag siden oppstarten. Selv om vi ikke har vært aksjeeier i de siste årene, hadde vi satt pris på å bli involvert i forkant av at det ble fattet et vedtak.

Hører ikke til hos kjøtt

– Hva vil BKLF gjøre nå?
– Vi vil invitere til dialog med aktørene i verdikjeden. Vår bransje har fortsatt behov for opplysningsvirksomhet, så får vi se hvordan vi skal gjøre dette fremover. Det som er helt klart er at vi vil fokusere sterkere på det gode samarbeidet vi har etablert med Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund og Sjømat Norge. Dette er positiv markedsføring basert på myndighetenes kostholdsråd.

– Det er sterke anbefalinger på hva vi skal spise mer og mindre av. Våre produkter står på listen over mer av, mens kjøtt og animalske produkter står på listen over er det vi bør spise mindre av. Derfor er det for BKLF helt klart at det ikke er sammen med kjøtt opplysningsvirksomheten for brød og korn hører til i fremtiden, sier Bakke.