I en protokoll fra et møte i Omsetningsrådet 11. desember, som Nationen har fått tilgang til, går det fram at Opplysningskontoret for brød og korn AS (OBK) blir lagt ned fra nyttår. I protokollen står følgende å lese: «Økonomiske rammevilkår for Opplysningskontoret for brød og korn har i lengre tid vært for lave. Det har bare unntaksvis vært rom for å lønne mer enn en person, en situasjon som ikke har vært tilfredsstillende med tanke på å utvikle og gjennomføre opplysningsarbeidet», står det i protokollen til Omsetningsrådet.

Styreleder i Opplysningskontoret for brød og korn, Eli Reistad, bekrefter overfor Nationen at opplysningskontoret avvikles som eget selskap, men at aktiviteten videreføres.

– Vi har hatt en god og grundig prosess og vurdering om hva som er den lure måten å organisere seg på videre. Vi har kommet fram til at det finnes for lite ressurser til at det er hensiktsmessig å fortsette som ett selskap med én ansatt. Vi tror at dette blir en praktisk og god løsning. Vi fjerner den administrative delen og skal kjøpe tjenester av Matprat i stedet. Alle parter er fornøyd med dette, det blir vinn-vinn, sier Reistad til avisen.

Overføres til Matprat
Opplysningsarbeidet blir nå overført til Opplysningskontoret for egg og kjøtt, også bedre kjent som Matprat. Med på lasset blir også Torunn Nordbø som har ledet opplysningskontoret siden starten. Hun får nå hovedansvaret for produksjonen av opplysningstiltak for kornsektoren i Matprat. Domenet brodogkorn.no skal fortsatt bestå. Også dagens eierne fortsetter med sine bidrag når opplysningskontoret nå skal kjøpe tjenester fra Matprat.