Syv av Din Bakers medlemmer og Bakeriet i Brumunddal har nylig innledet et nytt innovasjonssamarbeid med tjenesten MyFoodOffice. Målet med samarbeidet er å utvikle nye løsninger som kan bidra til å løfte bransjen og gi bakeren en enklere hverdag. Samarbeidet er støttet av Innovasjon Norge.

MyFoodOffice er en skybasert applikasjon som hjelper matprodusenter med å holde oversikt over ingredienser, oppskrifter og varedeklarasjoner. Tjenesten ble lansert i 2017, og har siden 2018 vært BKLFs anbefalte løsning for baker- og konditorbransjen.

– Vi ser at digitale løsninger som MyFoodOffice er avgjørende for fremtiden til bransjen, sier BKLF-direktør Gunnar Bakke.

En av fordelene med MyFoodOffice er at alle de store leverandørene til bakerbransjen har sluttet seg til dette systemet. I databasen finnes det nå over 4000 ingredienser, og leverandørene oppdaterer informasjonen fortløpende. En annen fordel er at MyFoodOffice fungerer like godt for små og store bakerier.

Viktigheten av et slikt system ble særlig tydelig da Mattilsynet i 2018 avdekket at åtte av ti bakervarer var feilmerket. BKLF-direktør Gunnar Bakke kalte dette et kritisk problem for bransjen og trakk frem MyFoodOffice som en del av løsningen.

Flere brukere

Martin Lang, som er daglig leder og gründer av MyFoodOffice, forteller at antall bakerier og konditorier som bruker MyFoodOffice økte fra 3 til 50 i løpet av 2019.

– Vi hadde en fantastisk utvikling i fjor, og det har fortsatt å komme nye brukere til i år, sier han til Bakeri.net.

Den nye samarbeidsavtalen mellom MyFoodOffice, syv av bakeriene i Din Baker og Bakeriet i Brumunddal ble signert i februar og iverksatt i starten av mars. Det neste året skal partene videreutvikle tjenesten sammen.

– Vi er stolt av dette samarbeidet, og opplever at det bekrefter MyFoodOffice sin posisjon som den ledende løsningen, sier Lang.

Flere moduler

Han forteller at de nå skal videreutvikle MyFoodOffice i tråd med bakernes egne ønsker og behov.

– Vi har lagt opp til et ubyråkratisk utviklingsløp. Bakeriene deler sine prioriteringer og behov, mens vi fortløpende utvikler beta-løsninger for utprøving. Ved å involvere seg på et tidlig tidspunkt kan bakerne få løsninger som er mer i tråd med deres faktiske ønsker, utdyper Lang.

Han forklarer at innovasjonssamarbeidet helt konkret vil dreie seg om å utvikle nye og nyttige moduler til tjenesten.

– Noe av det første vi skal ta tak i, er en modul som gjør det mulig å skrive ut egne etiketter. Det kan også bli aktuelt å utvikle moduler for produksjonsplaner, ulike prognoser, oversikt over salg og innkjøpsbehov.

Samarbeidet starter opp i en urolig tid preget av koronakrisen, og Lang råder alle bakerier til å tilpasse seg unntakstilstanden så raskt som mulig.

–Dette vil i alle fall vare i noen måneder, men på et tidspunkt vil det igjen komme en normal hverdag der folk skal på jobb, skole, i selskaper og på kafé igjen, sier han.

Flere utviklere

Daglig leder i Din Baker, Georg Husebæk, sier det er viktig at bakeren tar eierskap til de digitale løsningene som inngår i et moderne bakeri.

– Det får vi gjennom denne avtalen. Samarbeidet viser at bakeren selv ønsker å bidra til å løfte bransjen, uttaler han i en pressemelding.

For MyFoodOffice har samarbeidsavtalen gitt mulighet til å satse ytterligere. Martin Lang forteller at de det siste året har ansatt flere utviklere med solid erfaring i moderne teknologi.

– Nå kan vi tilby bakerbransjen alt fra maskinlæring og datakraft til kunstig intelligens, sier han.