Condifa begjærte oppbud 22. januar. Siden da har Silsand hatt flere runder med bostyret før det i dag ble klart at hans nye selskap Condifa får kjøpe konkursboet. Etter det Bakeri.net kjenner til skal det også ha vært en annen interessent for å kjøpe boet. Og det er en glad Silsand vi snakket med i dag ettermiddag.

Samme lokaler

– I dag overtok vi konkursboet etter at vi har kjøpt det tilbake og vi har inngått ny leieavtale med huseieren. Det betyr at vi er i de samme lokalene og har heldigvis masse ordrer som ligger og venter på oss. Vi jobber nå på spreng for å ta unna ordrene som ligger, sier Silsand.

– Nå er vi i gang med blanke ark og med samme navn. Vi har med oss åtte ansatte som er noe mindre enn tidligere, men reduksjonen i antall ansatte er i stor grad knyttet til at vi legger ned vår virksomhet innenfor vin. Nå blir det kun fokus på konditori.

Ansatte samlet inn driftskapital

– Det har vært en vanskelig tid, både før vi måtte gå den tunge veien til skifteretten og etter konkursen. Vi har fått utrolig mye støtte fra kunder og samarbeidspartnere over hele landet. Og alle er med oss videre; revisor, regnskapsfører, bank, leverandører og vi har samme huseier. Det er ingen forandringer. Jeg vil også gi ros til vår bankforbindelse DNB som har gjort en kjempejobb for oss.

– Enkelte av de ansatte gikk sammen i et spleiselag og samlet sammen 50 000 i driftskapital. Det er helt fantastisk, sier en strålende fornøyd Olaf Silsand.