De holder alle til på Østlandet, hvor tradisjonen for lomper og lefser står sterkest. Til sammen omsetter disse fire bedriftene for rett over 230 millioner kroner og har et resultat på drøye 37 millioner. Det finnes ellers en rekke mindre lefse- og lompeprodusenter, som gjerne har dette produktet sammen med annen produksjon.

Norges største lompeprodusent er Askim-bedriften Buer. De er i god vekst, er kategoridrivere og kommer stadig med nye produkter inne segmentet.

 

– Vi ser at våre hovedkonkurrenter har høyere inntjening per omsatt krone, men vi er rimelig fornøyd med våre tall tatt i betraktning at vi jobber med de store dagligvarekjedene og at vi har høyt fokus på utvikling for fremtiden. Vi har store investeringer og leverer over hele landet, noe som gjør at våre fraktkostnader er høyere enn våre konkurrenters, sier Buer-gründer Bjørn Olav Drabløs.

Kategori i vekst

Kategorien vokser i dagligvare, takket være utvikling av nye produkter og godt kategoriarbeid over tid, tror Drabløs.

– Har dere ambisjoner om videre vekst?

–  Ja, vår klare ambisjon er å vokse videre og øke omsetningen vår. I dag har vi en andel i markedet på om lag 40 prosent og vi jobber hardt hver dag for å øke den andelen, sier Drabløs.


Les hele saken her