Markedet, som har en verdi på i overkant av 400 millioner kroner (pluss mva) ut av butikk, domineres av fire aktører. De holder alle til på Østlandet, hvor tradisjonen for lomper og lefser står sterkest. Til sammen omsetter disse fire bedriftene for rett over 230 millioner kroner og har et resultat på drøye 37 millioner. Det finnes ellers en rekke mindre lefse- og lompeprodusenter, som gjerne har dette produktet sammen med annen produksjon.
Norges største lompeprodusent er Askim-bedriften Buer. De er i god vekst, er kategoridrivere og kommer stadig med nye produkter innen segmentet.

– Er dere fornøyd med utviklingen?
– Vi ser at våre hovedkonkurrenter har høyere inntjening per omsatt krone, men vi er rimelig fornøyd med våre tall tatt i betraktning at vi jobber med de store dagligvarekjedene og at vi har høyt fokus på utvikling for fremtiden. Vi har store investeringer og leverer over hele landet, noe som gjør at våre fraktkostnader er høyere enn våre konkurrenters, sier Buer-gründer, Bjørn Olav Drabløs.

Kategori i vekst

Kategorien vokser i dagligvare, takket være utvikling av nye produkter og godt kategoriarbeid over tid, tror Drabløs.

– Har dere ambisjoner om videre vekst?
– Ja, vår klare ambisjon er å vokse videre og øke omsetningen vår. I dag har vi en andel i markedet på om lag 40 prosent og vi jobber hardt hver dag for å øke den andelen, sier Drabløs.

Driftsinntekter 2015

Buer AS: 91 246 000 NOK


Engers Lefsebakeri AS: 56 594 000 NOK


Ola Lompa AS: 52 060 000 NOK


Aulie Lompebakeri AS: 33 059 000 NOK


Totalt: 232 959 000 NOK

Stabilt og godt

Hos Aulie, lompeprodusenten fra Solbergelva er dagene stabile og fine. Omtrent som regnskapet de siste år.
– Vi er fornøyd med driften og inntjeningen, markedet er stabilt og vår økonomi er stabil. Tallene er ganske like fra år til år. Nøye kostnadsstyring og en nøktern filosofi bidrar. I Aulie gjør vi det vi må alle mann, og daglig leder må kjøre varer hvis det trengs, sier Steinar Aulie, daglig leder i Aulie Lompebakeri.

Kan dere vokse?
– Alt er avhengig av hvilke avtaler vi får med dagligvarekjedene. I dag leverer vi til alle kjedene i Oslo, Buskerud, Akershus, Vestfold og Telemark. Hvis vi skal vokse må nok markedet bli større eller vi må få en annen avtale med butikkene.

Hvordan ser fremtiden ut for Aulie?
– Fremtiden ser bra ut. Vi er en solid bedrift økonomisk og har et veldig godt fundament. Vi bygget nytt bakeri for seks år siden designet for å bake lomper, vi har ingen investeringsbehov akkurat nå og vi er generelt fornøyde. Vi er i den troen at godt håndverk og god service alltid vil selge. Vi er også såpass små at hvis det skulle skje noe i markedet, vil vi kunne omstille oss raskt. Så stabiliteten er bra for oss, selv om vi kunne tenke oss en liten vekst, sier Aulie.