I forrige måned ble det kjent at Larvik-selskapet Baxt AS har kjøpt det tidligere Drømmebakeriet i LierneAdministrerende direktør i Baxt, Lars Mølbach, forteller til Bakeri.net at de så smått er i gang med litt testproduksjon der allerede.

— Anlegget fungerer veldig bra, og vi har fått ut noen veldig gode produkter, sier han.

Så langt har Mølbach bare ansatt to personer i det nye selskapet Baxt Lierne AS: Én teknisk ansvarlig og en produksjonsansvarlig. Men planen er å ha 15 fast ansatte på plass til august – og da begynne med fast produksjon. Stillingene ble utlyst for en stund siden, og interessen var stor. Hele 50 søknader kom inn.

Lefseproduksjon i Lierne

 

  • John Helge Inderdal startet et lefsebakeri i Lierne i 1989, som ble solgt til Rieber & Søn i 2011
  • Orkla kjøpte opp Rieber & Søn i 2012, og ble dermed ny eier av Lierne bakeri
  • I 2014 la Orkla ned bakeriet i Lierne og flyttet produksjonen til Stranda på Vestlandet
  • I 2015 startet John Helge Inderdal med kaffekongen Herman Friele som største investor, det nye Drømmebakeriet til 80 millioner kroner i Lierne
  • Produksjonen i Drømmebakeriet startet for fullt i slutten av januar 2016
  • 14. mars 2017 begjærte styret i Drømmebakeriet oppbud i selskapet
  • Seks fast ansatte og 25 tilkallingsvikarer mistet jobben
  • I mai 2017 ble det kjent at Baxt har kjøpt opp bakerianlegget i Lierne og slik sikrer fortsatt storskala bakerivirkomhet i lefsebygda

 

— Vi har ansatt noen som har jobbet med lefser i en mannsalder. Vi kommer også til å begynne med lefseprodukter som seterlefser, lefserull og hvetelefser der i første omgang. Ved bakeriet vårt i Larvik har vi spesielt god utvikling på andre produktlinjer, som formkaker og småkaker. Derfor passer det bra å flytte deler av lefseproduksjonen til Lierne, forteller Mølbach.

Ingen kommentar

— Har dere planer om å utvikle noen nye produkter ved anlegget i Lierne?

— Vi har kjøpt et anlegg med en del muligheter, og på sikt vil vi naturlig nok søke å utvikle nye produkter innenfor de mulighetene anlegget har, sier Mølbach.

— Er det aktuelt å bruke noen av Drømmebakeriets resepter?

— Baxt utvikler egne resepter, som vi naturlig nok ikke kommenterer ovenfor media. Vi vil heller ikke kommentere nærmere bruken av de aktiva vi har kjøpt.

Resepter verdt millioner

Da Baxt kjøpte Drømmebakeriets utstyr og lokaler, var også immaterielle verdier som resepter og varemerker inkludert. De immaterielle verdiene var verdsatt til 3 millioner kroner.

— Vi solgte alt av verdi etter Drømmebakeriet som en pakke til Baxt. Det inkluderte resepter på produktene som Drømmebakeriet produserte, bekrefter spesialrådgiver i Innovasjon Norge, Odd Finstad-Kjos overfor Bakeri.net.

 

Les også: Derfor brast drømmen