Bakeri.net sin sak om Roger Amundsens salg av Bakeriet i Brumunddal og hans syn på den han oppfatter som dårlig ledelse i bakeribransjen, har skapt mye engasjement i sosiale medier og har hatt mange lesere på Bakeri.net siste uke.

– Jeg er enig med Amundsen i at bransjen har for få ledere med kompetansen som må til for å utvikle bedriftene og bransjen videre. I håndverksbedriftene er det veldig ofte bakere som rykker opp som ledere, noe som er helt greit, all den tid de har lederutdanning. Men det er ofte en mangel. Etter min mening og erfaring, så henger bransjen vår 10 år etter veldig mange sammenlignbare bransjer fordi vi ikke har kultur for at ledere bør utdannes, de skal liksom klare alt fordi de er flinke til å bake, sier Nils Olav Heggdalsvik, selv leder i bakeriet Kveitemjøl.

Nøkkelen er de ansatte

Heggdalsvik har selv lederutdannelse, han tok mesterbrev etter 17 år som baker, og tok også utdannelse som markedsøkonom på BI i løpet av årene som baker.

– For min egen del kan jeg si med sikkerhet at utdannelsen har åpnet øynene mine om kompetanse og hvem som bør kunne hva i en bedrift, for å skape resultater. Jeg mener at nøkkelen til utvikling og sunn økonomi er å legge mer ressurser i vår viktigste råvare, som er de ansatte. Det er fagfolkene som skal prestere på jobb, det er de som skal ha muligheter og utfordringer, slik at de driver produkter og prosesser til neste nivå. Lederens jobb bør være å motivere og tilrettelegge for dette.

– Men slik er det i liten grad i dag. De flinkeste og mest arbeidsomme blir ledere eller de går til leverandørbransjen. Mitt mål som leder er å holde de flinke fagfolkene i bakeriene ved å legge til rette for videreutdanning og utvikling. Hvis jeg klarere dette tror jeg bedriften også vil utvikle seg sammen med markedet.

Eierne av Kveitemjøl, Trude Beate Brendehaug og Nils Olav Heggdalsvik, er begge opptatt av å skape en sterk bedriftskultur.

Eierne av Kveitemjøl, Trude Beate Brendehaug og Nils Olav Heggdalsvik, er begge opptatt av å skape en sterk bedriftskultur.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media

Ledere må lede

Heggdalsvik mener ledere i bakerier (og konditorier) ikke nødvendigvis har de riktige verktøyene for å bygge en bedriftskultur som gjør at fagfolkene blir bedre, får gode utviklingsmuligheter og ønsker å bli i bedriften.

– Jeg mener vi må ha større fokus på de forskjellige rollene i en bedrift. Skal du lede andre er det en rekke ting du må forstå, som ikke nødvendigvis har noe med selve faget å gjøre. Mitt inntrykk er at mange mener at lederutdannelse i vår bransje ikke er nødvendig, bare man er dyktig som fagperson. Jeg tror på det motsatte. Jeg tror vi må innse at i dagens arbeidsmarked er så stilles det større krav til bedriften som et sted hvor man ikke bare skal jobbe. De ansatte skal også bli bedre og utvikle seg, både menneskelig og faglig, og da må vi stikke fingeren i jorda og innse at det krever mer av ledelsen.

– Det finnes masse arbeidslivsforskning som tydelig viser at fornøyde medarbeidere gjør bunnlinja bedre. Det er lederens ansvar å holde sine ansatte fornøyde. For å vite hvordan man gjør dette må man utdanne seg, på nøyaktig samme måte som man må utdanne seg for å bli en flink baker.

Endring og kultur

– Det eneste som er konstant i dagens marked, er endring. For å tåle konstante endringer må bedriftskulturen være sterk. For å skape en sterk og god bedriftskultur, må de ansatte inkluderes og lyttes til.

– På mine snart 20 år i bransjen har jeg hatt to utviklingssamtaler. Jeg kjenner mange i bransjen, og de aller fleste kan fortelle det samme; lite involvering og lite oppmerksomhet rettet mot de ansatte fra ledelsens side. Jeg ser ikke hvordan en bedrift skal kunne utvikle seg uten at de ansatte er hovedfaktoren.

– Jeg vil gjøre det annerledes i min bedrift. Her skal vi ha utviklingssamtaler to ganger i året. Da skal vi sammen sette mål, være klare på hva vi vil, og bli motiverte. En slik grad av involvering, tror jeg mange fagfolk ønsker og vil gjøre at de bedre ser mulighetene som ligger i bransjen. Som igjen vil bidra til at de ansatte blir i bransjen og utvikler seg videre i og sammen med bedriftene, både som mennesker og fagfolk. Men vi må starte med å utdanne lederne og prøve å styre bransjen vår over i et utviklingsspor vi ser i sammenlignbare bransjer, sier Heggdalsvik.