I fjor sommer ble Maison Grabot Bakeri og Konditori lagt ut for salg på finn.no, og prisen var da satt til 7,5 millioner kroner. Det ble imidlertid ikke noe salg, og nå er prisen satt ned til 2,75 millioner kroner. Det tilsvarer en rabatt på 4,75 millioner kroner eller 60 prosent.

«Vår helhetsvurdering tilsier imidlertid at den reelle verdien er vesentlig høyere», skriver Bedriftsbørsen AS, som administrerer salget for Thomas Boué-Grabot og Pepe Mateu.

De to franskmennene startet Maison Grabot i Sandefjord i 2017. Senere har de utvidet virksomheten med utsalg i Tønsberg, Stokke og Larvik samt et stort produksjonslokale i Sandefjord.

Mange og store muligheter

Ifølge annonsen omsatte Maison Grabot for 12,37 millioner kroner i 2021 og fikk et resultat på 1,45 millioner kroner. Bedriftsbørsen skriver at virksomheten har «mange og store muligheter for videre utvikling».

Det vil for eksempel være mulig å utvide den egeneide kafékjeden med flere utsalg og øke den eksterne omsetningen fra restauranter, hoteller, butikker og kafeer. Produksjonslokalet i Sandefjord har kapasitet for et langt høyere volum, og lave drifts- og varekostnader medfører at bedriften vil få svært gode resultater i takt med økende omsetning. Grunnlaget for vekst kunne knapt vært bedre, heter det i annonsen.

Viktig å finne den riktige

Av familiære årsaker har Boué-Grabot og Mateu bestemt seg for å flytte tilbake til Frankrike, og det er grunnen til at de nå ønsker å selge Maison Grabot.

– Men det er viktig for oss å finne den riktige kandidaten som vil videreføre vår satsing på kvalitet og håndverk, sa Mateu til Bakeri.net i fjor sommer.

Pepe Mateu i kjedens utsalg i Tønsberg.

Pepe Mateu i kjedens utsalg i Tønsberg.

Foto: Maison Grabot