Morgan Bergli drev det tradisjonsrike bakeriet Cewex i mange år, før sønnen overtok driften. Nå har han startet opp Gamle Fredrikstad Håndverksbakeri i lokalene til det gamle Baker Eriksen-bakeriet på Selbak. Her føler han seg imidlertid motarbeidet av Mattilsynet, melder Fredrikstad Blad.

Den 15. mai kom Mattilsynet på et uanmeldt tilsyn hos Bergli. Etter besøket ble det gjort et hastevedtak, og Bergli fikk beskjed om å stenge umiddelbart. Han fikk beskjed om å vaske ned lokalene, noe han gjorde. Men da Mattilsynet kom på besøk igjen dagen etter, så de at han likevel hadde produsert varer på natten. Mattilsynet la dermed ned omsetningsforbud for disse varene.

— Jeg føler meg rett og slett motarbeidet av Mattilsynet, sier Bergli, som ikke fikk lov til å åpne igjen før 18. mai.

— Jeg baker på natta, og lager alt fra bunnen av. På morgenen, før vi er ferdig – ser det ikke bra ut, men vi vasker utstyr og lokalene etter endt produksjon. Jeg skulle ønske Mattilsynet kom på inspeksjon utover dagen, sier han oppgitt til lokalavisen.

Mattilsynet, på sin side, forklarer at de ikke motarbeider Bergli.

— Men vi har en tettere oppfølging av virksomheter der vi finner gjentatte avvik. Her er det en forbindelse til Cewex-bakeriene, som hadde en rekke tilsyn. Vi har strukket oss langt for å imøtekomme Berglis ønske om å få åpne bakeriet igjen. Fortsatt er det ting han må utbedre i lokalene, sier konstituert avdelingsleder i Mattilsynet, avdeling Østfold og Follo, Jorunn Aasgaard Grini.