Bakeriet er tidligere ilagt virksomhetskarantene for blant annet dårlige hygieniske forhold, og har hatt besøk av tilsynet hele 12 ganger siden 2012, med flere merknader.

Det har vært bakerier med flere forskjellige navn som har operert i lokalene de senere år, de fleste er slått konkurs. Men hele tiden er det de samme eierne som står bak, nemlig Cewex Bakeridrift AS, skriver Fredrikstads Blad.

For om lag ett år siden meldte Mattilsynet om et hastevedtak om stenging av hele virksomheten, som er lokalisert i Enggaten i Fredrikstad, da det ble avdekket dårlig renhold og kryssforurensning til mat og skadedyr, i forbindelse med et besøk. Eierne og driverne av Cewex Bakeridrift AS hyret advokat og påklaget vedtaket, men til ingen nytte. Mattilsynet ga eierne beskjed om at dørene skulle stenges fra 10. juli til 10. september i år.

Full produksjon

– Da vi kom for å kontrollere at karantenen ble overholdt var det full aktivitet i lokalene. Dagen etter hadde vi med oss politiet og en låsesmed for fysisk å låse og stenge produksjonen, forteller seksjonssjef Jorunn Aasgaard Grini ved Mattilsynets avdeling Østfold og Follo til Fredriksstad Blad.

Under kontrollen 10. juli var det ingen ledere tilstede, men det var full produksjon av baker- og konditorvarer i lokalene. Emballasje og bestillinger viser at bakeriet nå har byttet navn og produserer varer under navnet Skjeberg Bakeri AS. Mattilsynet fatter nå et nytt hastevedtak om omsetningsforbud for maten som er produsert under karantenen. Mattilsynet ser alvorlig på regelbruddet, skriver Fredrikstad Blad.

Byttet navn

Med nytt navn, organisasjonsnummer og ny daglig leder får bakeriet fornyet tillit fra Mattilsynet, men det er fremdeles mange alvorlige avvik og alt måtte være rettet opp innen 12. september for å unngå dagbøter på kr. 10.000.

– Dette har vært et tilbakevendende problem siden en ny generasjon overtok bakerivirksomheten i Enggaten i 2012, og jeg er ikke veldig optimistisk. Ved siste tilsyn ser vi fortsatt det samme dårlige vedlikeholdet. Det er heldigvis ikke ofte vi ser så graverende forhold som her. Dette er en veldig arbeidskrevende og vanskelig sak, sier seksjonssjefen i Mattilsynet til Fredrikstad Blad.

 Eier av Cewex Bakeridrift, Stian Hansen, skriver i en melding til Fredrikstad Blad at han mener vedtaket fra Mattilsynet er en økonomisk straff siden han har unnlatt å følge opp tidligere vedtak innen gitte frister.