Bakehuset melder seg ut av BKLF

Styret i BKLF har mottatt en utmelding fra sin største medlemsbedrift.

Publisert Sist oppdatert

– Veldig beklagelig og vi tar det til etterretning, sier Gunnar Bakke, daglig leder i BKLF.

I et styremøte i BKLF mandag 12. desember, ble det fattet et vedtak som tar hensyn til usikkerheten rundt økonomien til organisasjonen i tiden fremover.

På fremleggingen av jordbruksmeldingen sist fredag, kom det også fram at regjeringen ønsker å kutte finansieringen av opplysningskontorene i landbruket. Hvis forslaget får flertall i Stortinget vil dette også ramme opplysningskontoret for brød og korn (OBK). Styret i BKLF vil derfor fremme sak til generalforsamlingen om ny organisering av opplysningsvirksomheten i 2018.

 

Kan bety mye økonomisk

Disse to sakene vil sammen kunne påvirke økonomien i BKLF relativt mye kommende år.

– Usikkerheten i forhold til fremtidige inntekter, gjør at vi må se på en annen organisering av opplysningskontoret og kanskje også hele BKLF. Vi tror en samlokalisering av OBK og BKLF er bra, da kan vi få synergieffekt og bruke midlene våre på en fornuftig måte, sier Bakke.

Det er BKLFs største medlemsbedrift som nå velger å si opp medlemskapet i bransjeorganisasjonen. Kontingenten som vil utebli fra 1.1.2018 er vesentlig  i BKLFs økonomi.

– 2017 blir et år hvor vi må se nøye på hvordan vi skal bruke ressursene våre videre. Vi har en del prosjekter som er satt i gang, men alt må ses an i forhold til hva den økonomiske hverdagen blir. Aktivitetene våre og ambisjonsnivået må stå i forhold til inntektene våre, sier Bakke.

 

I strategiplanene

Samlokalisering av OBK og BKLF har ligget til grunn i strategiplanene som ble vedtatt for snart to år siden.

– Strategiplanen ble vedtatt etter en undersøkelse blant medlemmene våre og er slik sett  forankret. Styret i BKLF ønsker å spørre generalforsamlingen om de vil vurdere dagens modell med opplysningskontor, opp mot alternative organisasjonsmodeller som kan drives mer effektivt, sier Bakke.

 

Ber om avklaring

Styret i BKLF vil også be generalforsamlingen om en  avklaring dagens ambisjonsnivå og strategi for en bedre fagutdanning, flere lærebedrifter, lærlinger og mer profilering, kunnskap og omdømmebygging for faget.

– Fremover vil jobben med å synliggjøre fordelene med bransjeorganisasjonen bli meget viktig. Vi må se på hvordan organisasjonen vår kan fordele ressursene, ta valg om hvor veien går videre, for å være en bærekraftig organisasjon som er rustet til å møte fremtiden, sier Bakke.

Powered by Labrador CMS