Alle landbrukets opplysningskontor kan stå i fare hvis forslaget til landbruks- og matminister Jon Georg Dale går i gjennom i Stortinget.

Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) har en inntekt i inneværende år på 3,78 millioner kroner og 1,9 av disse millionene kommer fra omsetningsavgiften på korn. Det er denne avgiften statsråd Dale og regjeringen nå ønsker å fjerne. Resten av inntekten finansieres av BKLF, Norgesmøllene og Lantmännen Cerealia.

 

Kan legges ned

Styreleder i OBK og direktør i Norske Felleskjøp, Lars Fredrik Stuve, tror OBK kan forsvinne hvis inntektene fra omsetningsavgiften på korn uteblir.

– Regjeringen fremmer forslag i jordbruksmeldingen om å avvikle ordningen med samvirkebasert markedsregulering på korn. Dette er alvorlig for Norske Felleskjøps videre eksistens som i dag er markedsregulator med ansvar for blant annet opplysningsvirksomheten innenfor korn, mel og bakesektoren, sier Stuve.

Markedsreguleringen finansieres av omsetningsavgiften, som betales av alle kornprodusenter som leverer korn til møller og kraftfôrindustri.

– Mister Norske Felleskjøp sin rolle som markedsregulator, vil situasjonen til OBK bli påvirket. Hvis forslaget bli vedtatt i Stortinget er det mulig at OBK må avvikles, dersom de ikke finner andre måter å finansiere videre drift på, sier Stuve.

 

Ville vært synd å avvikle nå

I forslaget fra regjeringen foreslås det at bransjene selv kan ta kostnadene for finansieringen av opplysningskontorene. Gunnar Bakke sier til bakeri.net at den økonomiske situasjonen er såpass tøff at styret i BKLF foreslår endringer i tjenesten til OBK i fremtiden, uavhengig av om forslaget vedtas eller ikke.

– Dette skal behandles i Stortinget i løpet av vårsesjonen og vi kommer til å kjempe for å beholde vår rolle som markedsregulator. Det ville vært synd å avvikle OBK nå som pilene peker oppover for bransjens omsetning av brød og bakevarer. Spesielt siste år med framsnakkingskampanjen har gitt et oppsving etter en årlig nedgang i melforbruket pr. capita i de ti siste årene, sier Stuve.

 

BKLF ønsker samlokalisering

Til bakeri.net sier daglig leder i BKLF, Gunnar Bakke, at organisasjonen ønsker å hente ut mer synergi med en samlokalisering av BKLF og OBK.

– Usikkerheten i forhold til fremtidige inntekter i BKLF, gjør at vi må se på en annen organisering av opplysningskontoret og kanskje også hele BKLF. Vi tror en samlokalisering av OBK og BKLF er bra, da kan vi få synergieffekt og bruke midlene våre på en fornuftig måte.

Daglig leder i OBK, Torunn Nordbø, vil vente med konklusjonene til Stortinget har sagt sitt.

– Vi forholder oss så langt til at dette er et forslag. Opplysningskontoret for brød og korn styrer etter de budsjetter og planer som er lagt for 2017, sier Torunn Nordbø.