Bako-messen ble etablert på 1970-tallet og fungerte i mange år som den viktigste møteplassen for baker- og konditorbransjen i Norge. Men etter hvert ble Bako-messen for kostnadskrevende å arrangere. Så i 2017 tok BKLF initiativ til at bransjen skulle samle seg i et eget «bakeland» på den store mat- og drikkemessen Smak.

Siden Smak arrangeres fast hvert tredje år, er det i neste år klart for en ny runde. Dermed er det mange som nå lurer på om det blir en ny runde med Bakeland også.

— Vi i BKLF har tatt intitiativ til å arrangere Bakeland på Smak 2020, på samme måte som sist, og vi har presentert dette forslaget for både maskin- og råvareleverandørene. Maskinleverandørene har signalisert at de er positive til å være med på et nytt Bakeland i neste år, men råvareleverandørene har vi ennå ikke hørt noe fra, sier direktør i BKLF, Gunnar Bakke.

Tre alternativer

Sekretær i Bakerbransjens Råvare Leverandørforening, Sissel Flesland, sier til Bakeri.net at de ikke har bestemt seg vedrørende et nytt Bakeland ennå.

— Men vi jobber med saken, og jeg håper vi får tatt en avgjørelse i løpet av mars, legger hun til.

Flesland forteller at de er litt usikre angående Bakeland fordi det er så mange forskjellige råvareleverandører i foreningen.

— Jeg kommer til å sende ut et skjema der den enkelte leverandøren må krysse av for hvilket alternativ de foretrekker. Det står mellom tre ulike alternativer. Enten samler vi oss om et felles Bakeland eller så spleiser vi på en felles profilering av bransjen. Det siste alternativet er at vi ikke gjøre noe sammen, sier hun.

Nasjonale mesterskap

En del av råvareleverandørene til bakerbransjen er større selskaper som henvender seg til flere bransjer og uansett vil ha en egen stand på Smak. Spørsmålet for mange av dem er derfor om de skal være med på et eventuelt Bakeland i tillegg. I 2017 var det noen leverandører som ble med på Bakeland, mens andre valgte å stå utenfor.

— Tilbakemeldingene etter Bakeland i 2017 var i all hovedsak positive, men vi erfarte også at enkelte ting kunne vært gjort annerledes, sier Gunnar Bakke i BKLF.

Noe han ønsker å videreføre fra 2017, er Baker- og Konditorlandslagets deltakelse og gjennomføringen av nasjonale mesterskap. Han ser for seg at det vil bli arrangert NM i både baker- og konditorfag på Smak 2020.

— Vi skulle egentlig ha arrangert NM for konditorer og NM for unge konditorer i år, men det blir ikke nok tid siden vi nå også har fått oppgaven med å arrangere Nordic 2019. Derfor ønsker vi å arrangere nasjonale mesterskap i begge fag på Smak i neste år, forklarer Bakke.

Smaken av et nytt tiår

Smak 2020 skal arrangeres fra 3. til 6. mars 2020 på Norges Varemesse i Lillestrøm. Slagordet for denne messen er «Utforsk smaken av et nytt tiår», og det er allerede nå mulig å bestille utstillingsplass. I 2017 hadde Smak-messen nærmere 30 000 besøkende og rundt 400 utstillere.