Merkesjekken i 2018 ga et nedslående resultat. Mattilsynet hadde vurdert merking av 209 brød og brødvarer som selges i Norge. Hele 85 % av disse hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Mattilsynet gikk i dialog med bransjeforeningen og høsten 2019 gikk Mattilsynet ut og roste baker- og konditorbransjen for at de hadde ordnet opp i feilmerkingen.

– Vi er fornøyde med effekten Merkesjekken 2018 har hatt for korrekt merking av brød og brødvarer. Vi vil gi ros til Baker- og konditorbransjens Landsforening (BKLF) og NHO Mat og Drikke, som hjalp til å følge opp funnene i Merkesjekken med sine medlemsbedrifter, sa Merethe Steen, seksjonssjef for merking og kvalitet i Mattilsynet til Bakeri.net i november 2019.

Martin Lang, som står bak selskapet Foodsoft og løsningen MyFoodOffice, mener imidlertid at alt slett ikke er på stell når det gjelder merking i bransjen.

– Vi registrerer en utstrakt praksis med at bransjen gjetter hva som er riktig innholdsfortegnelse for bakervarene. Er det virkelig slik vi vil ha det, spør Lang.

Gjetter for å få kort ingrediensliste

Sammensatte ingredienser er varer som brødforbedrer, melblandinger og kakemikser. Når disse blandes med hverandre og andre rene ingredienser kan ingredienslisten til sluttproduktet bli lang. Komponenter som hvetemel blir gjentatt flere ganger, dersom det inngår i flere sammensatte ingredienser. I tillegg kommer ord som brødforbedrer eller kakemiks med på innholdsfortegnelsen.

– Dersom bakeren skal korte ned innholdsfortegnelsen må man vite hvor mye det er av hver bestanddel i en sammensatt ingrediens. Hvis ikke, vil man bryte kravet om å liste ingrediensene i synkende rekkefølge. Vår erfaring er at det vet man som regel ikke, og det er her gjettingen oppstår. Vi har forsøkt å avklare om praksisen er lovlig. Så langt vi kan se er det ingen ting i forskrift eller EU direktiver som tillater dette, og Mattilsynet jobber nå med å utrede spørsmålet nærmere.

– Vår vurdering er at praksisen skaper to utfordringer. For det første er det stor risiko for feil fra start fordi man gjetter. Den andre utfordringen er at man mister oversikt ved endringer. Bakeren tar på seg et stort ansvar med å holde råvaredataene oppdatert, sier Lang.

Korrekt bør være viktigere enn kort

– Noen har spurt oss om det er lov å gjenta ordet hvetemel i innholdsfortegnelsen om det inngår i sammensatte ingredienser og det entydige svaret på det er ja. Realiteten er at dette er den eneste lovlige praksisen i dag, og som Matinformasjonsforskriften eksplisitt tillater. Som en seriøs teknologitilbyder kan vi ikke basere oss på gråsonepraksis som ikke har forankring i avklarte forhold fra tilsynsmyndighetene. Blir bakeren fortalt noe annet anbefaler vi å stoppe opp og stille spørsmål.

– Sist Merkesjekken ble gjennomført ble produkter og bakerier med feilmerking holdt skjult for offentligheten. Vårt tips er at disse blir eksponert i media neste gang Merkesjekken gjennomføres og bakerbransjen får like dårlig score. Det skjedde med kjøttbransjen, med svekket omdømme som resultat. Det er ingen av oss tjent med. sier Lang.

Jobber med teknologisk løsning

– Vi har sett til Sverige og Flavours som er en teknologisk tredjepart som i samarbeid med leverandørene tilbyr forkortet ingrediensliste. Vi har nå en pågående dialog med leverandørene om å få til det samme i Norge. Det blir rett og slett for dumt at vi skal bruke masse tid og energi på å gjette innholdfortegnelsen på hver vår tue når sluttresultatet blir feil, og dette kunne vært løst teknisk og for alle. I en tid med pandemi og krevende utfordringer er det enda viktigere å satse på teknologiske løsninger som kan effektivisere og forbedre driften.

– Som bransje deler vi felles mål om å opprettholde et godt omdømme og imøtekomme forbrukerens ønsker og forventninger. Ernæring er en av de viktigste virkemidlene i moderne folkehelse. Da må vi som verdikjede bli mye bedre på å tilgjengeliggjøre forståelig informasjon gjennom hele verdikjeden. Derfor ønsker vi et bredt og langsiktig samarbeid med alle leverandører i bakerbransjen så vi får en enda mer robust og fremtidsrettet løsning, avslutter daglig leder Martin Lang i Foodsoft.