Undersøkelsen Merkesjekken 2018 ble gjennomført av Mattilsynets inspektører over hele landet i tidsrommet april til juni og 209 produkter fra 86 virksomheter ble merkevurdert, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Fant mange avvik

Mattilsynet fant større eller mindre avvik ved cirka 85 prosent av de merkevurderte produktene. Produktene var produsert både i og utenfor Norge. De vurderte produktene utgjør en relativt liten andel av brødvarene som finnes på markedet.

Feil ingrediensliste

De fleste feilene var knyttet til ingrediensliste, allergener og næringsdeklarasjon for alle produktkategorier. Det ble funnet relativt få feil på ernærings- og helsepåstander og nøkkelhull. Ingen av merkefeilene har representert noen helsefare for forbrukere.

Mattilsynet har nå sett på hva som har skjedd med de 177 produktene som fikk merknader. Per oktober 2019 har 167 produkter riktig merking, eller er tatt ut av sortimentet. Noen av produsentene har fått lengre tid til å endre merkingen.

Roser bransjen for oppryddingen

– Vi er fornøyde med effekten Merkesjekken 2018 har hatt for korrekt merking av brød og brødvarer. Vi vil gi ros til Baker- og konditorbransjens Landsforening (BKLF) og NHO Mat og Drikke, som hjalp til å følge opp funnene i Merkesjekken med sine medlemsbedrifter, sier Merethe Steen, seksjonssjef for merking og kvalitet i Mattilsynet.

Omfattende merkesjekk

Mattilsynet har siden 2013 gjennomført nasjonale tilsynskampanjer rettet mot merking av mat. I Merkesjekken 2018 omfattet kampanjen:

–Betegnelse, ingrediensliste, god opplysningspraksis, allergener, mengdeangivelse og  næringsdeklarasjon i forhold til matinformasjonsforordningen.

–Brødskala`n.

–Merking med ernærings- og helsepåstander jf. forskrift om ernærings- og helsepåstander.

–Utforming og vilkår for bruk av Nøkkelhullet, jf. nøkkelhullforskriften.