Partiet vil innføre skolematsordning som et spleiselag mellom stat, kommune og foreldre, på samme måte som ordningen i barnehagen, skriver NRK.

–Vi har sagt at for cirka 6 kroner kan man betale for maten til ungene sine, akkurat slik man gjør i barnehagene i dag, sier helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol.

Bedre helse gir mindre utgifter i fremtiden

Mat på skolen skal være et bidrag i retning bedre helse for skolebarn og slik spare fellesskapet for utgifter til helse senere.

– Bare det å få etablert gode kostholdsvaner tidlig kan spare oss for store utgifter senere i livet til disse små menneskene, sier Kjerkol til NRK.

Det er snakk om et kaldt måltid til alle elever i første til tiende klasse i 100 kommuner i første omgang. Det skal være kommunene selv som står for anbudsinnhenting og valg av leverandør. Kanskje noe for bakerier rundt om?

Innholdet viktigere enn mat

I Høyre er man avmålt. Innholdet i skolen er viktigere å satse på enn mat, sier skolepolitisk talsmann i Høyre, Kent Gudmundsen.

– Dette blir nok en oppgave som lærerne må løse på bekostning av å lære elevene å lese, skrive og regne, sier Gudmundsen.