Tydeliggjøring av opprinnelsesland på bakervarer er en del av BKLFs handlingsplan, og fra organisasjonens side sies det høyt at alle bakervarer bør merkes med hvor de er produsert.

Halvfabrikata import

Problematikken kretser rundt importert halvfabrikata bakervarer som stekes i utsalgsstedet og føles og lukter helt ferskt. Mange tror at dette er produkter som er bakt samme dag. Som de fleste vet, medfører ikke dette riktighet, og disse produktene er sjelden merket med produksjonsland og dato.

Opprinnelsesmerking er frivillig for blant annet bakervarer, mens det er obligatorisk for noen andre matvaregrupper.

– Manglende merking av bakervarer kan villede forbruker til å tro at hun/han kjøper et lokalprodusert brød, men som egentlig er produsert i et annet land, for lenge siden, sier administrerende direktør i BKLF, Gunnar Bakke.

Må merkes tydelig

BKLF har ved flere anledninger etterlyst en mer samkjørt politikk på merking av mat. Bakke strekker ut hånden til både bransjen og myndigheter for å få til en endring.

– Vi ønsker at alle bakervarer skal merkes med hvor og når det er produsert, så kan forbruker selv ta valget om de vil kjøpe import eller lokalprodusert mat. Jeg er redd mange kjøper bakervarer de tror er bakt samme dag på et bakeri i nærheten, men som egentlig er importert dypfryst deig, sier Bakke.

Forbruker vil vite

Fokuset har vært stort på merking av mat på, blant annet sosiale medier. Senest i sommer ble kjøttdeig et tema. Det stod produsert i Norge på pakningen, men kjøttet var produsert i Tyskland. I det konkrete tilfellet var det ikke mangel på informasjon, men direkte feilinformasjon.

Produsenten i Norge fikk hard medfart av forbruker blant annet på Facebook.

– Jeg etterlyser like mye engasjement for hvor bakervarene er produsert, som for annen mat. Det kan virke som om folk har en økt oppmerksomhet rundt matens opprinnelse, da er det viktig at det er enkelt å finne ut av for forbruker. BKLF skal jobbe fremover for å sette tematikken høyere opp i bevisstheten til forbruker. Folk fortjener å vite hvor maten de spiser kommer fra, sier Bakke.

Merking av mel er neste

Heller ikke mel er opprinnelsesmerket i dag, men Bakke tror dette også blir et tema fremover.

– For mange vil det være interessant hvor kornet er fra, da mange er opptatt av kortreist mat og råvarer. I dag, når folk baker hjemme, kan de bake brød på ukrainsk eller kanadisk mel uten at de aner det. Mitt inntrykk er at folk de siste månedene er mer opptatt av hvor maten de spiser kommer fra, da må matbransjen bli mer åpen og merke korrekt, sier Bakke.

Ønsker å bidra

Bakke kan også fortelle at det finnes aktører i bransjen som ønsker å bidra.

– Jeg har faktisk i det siste hatt kontakt med store aktører som sier at de ønsker å dempe importen av halvfabrikata. De er også enig i at merking bør være tydeligere enn det fremstår i dag. For noen av disse aktørene kan det da være naturlig å se på muligheten for å flytte produksjonen av halvfabrikata til Norge, som vi i BKLF ser meget positivt på, forteller Bakke.