Nyetableringen kalles Svenneklubben og starter opp på initiativ fra de første private medlemmene i BKLF.  Målet er å trekke til seg alle faginteresserte svenner i baker- og konditorfaget, fra hele landet.

– Dette skal være en sosial plattform hvor vi kan utveksle kunnskap, både dele og lære. Vi ønsker at det skal bli den viktigste møteplassen for fagfolkene i bransjen vår, sier André Løvaas til Bakeri.net.

Skap et faglig nettverk

Det var i forbindelse med BKLFs landsmøte i mai, at det ble åpnet for personlig medlemskap i organisasjonen. De personlige medlemmene er medlem i kraft av seg selv og ikke sin arbeidsgiver. Personlige medlemmer har også møte- og stemmerett ved landsmøtet, og har således påvirkningskraft over fremtidige avgjørelser i organisasjonen.

– Landsmøtet vil også bli en møteplass i Svenneklubben og vi kan være med å påvirke, men vi tror at det er selve nettverket som vil være den viktigste drivkraften til å være med, sier Løvaas.

– Vi er jo fremdeles i veldig tidlig fase av hva klubben skal være, derfor inviterer vi alle interesserte til å være med på tur til Danmark i januar. Det blir en fin ramme til å bli kjent og diskutere hva vi kan bruke en slik klubb til, selv om vi har noen ideer allerede. Vi håper så mange konditor- og bakersvenner som mulig vil være med på denne turen og i klubben, så kan vi sammen forme hva dette skal bli, sier Amund Skrutvold.

Alle kan være med

– Hvem er det som kan være med i denne klubben?

– Alle med svennebrev i baker- eller konditorfaget. Om du er nyutdannet eller pensjonist, spiller ingen rolle. Hvis de med erfaring kan bidra med kunnskap til de yngste, så er det topp. Vi ser for oss en klubb hvor vi samles jevnlig for å diskutere forskjellige temaer innen faget og ikke mist å bygge nettverk i bransjen, sier Amund Skrutvold.

– Det å kjenne folk i bransjen er viktig for faglig utvikling. Dette har jo jeg og André erfaring med selv, i forbindelse med at vi begge har vært innom landslaget. Alle som har vært innom der har knyttet kontakt og vi har jevnlig kontakt med de fleste, noe vi begge synes er nyttig og hyggelig, sier Skrutvold.

Bli med å legg planene for Svenneklubben

– Vi vil legge til rette for et møtested hvor faget står i fokus, ikke politikk. Dette skal ikke være en fagforening, vi vil snakke om fag og ikke tariffavtaler. Det er det allerede noen som tar seg av. Vi håper at klubben skal bli noe som alle med faginteresse synes er givende å være en del av. Og, vi vil heller ikke at dette skal være en Oslo-klubb. Vi håper at folk fra hele landet blir med, og at vi kan organisere region- eller lokale avdelinger. Så kan vi også arrangere samlinger for alle med jevne mellomrom. Men det gjenstår å se hvordan vi skal gjøre dette, vi vil ha med mange nå slik at alle kan få være med å bestemme hva Svenneklubben skal være i fremtiden, sier Andre Løvaas.

  • Hvis du ønsker å bli med på Danmarkstur med svenneklubben 17.-19. januar 2020, meld deg på så snart som mulig, og før 17. desember. Meld deg på her. Husk det er 2 frokoster og 2 middager inkludert i prisen.
  • Hvis du ønsker å melde deg inn i BKLF som personlig medlem, se her.
  • Har du spørsmål ang. Svenneklubben eller personlig medlemskap, ta kontakt med Baker- og Konditorbransjens Landsforening på:
    gb@nhomd.no / 970 19 591.