Kjetil Dale Aas, til daglig fagansvarlig for Baker- og konditorbransjens Opplæringskontor, er BKLs nye hovedtrener fra årsskiftet. Han har lang fartstid i baker- og konditorbransjen og har siden i fjor vært koordinator på Landslaget og rykker nå opp som øverste leder.

Utvider rollen

– Vi endrer litt på innholdet i trenerteamet fremover. Min rolle som hovedtrener er egentlig en utvidelse av koordinatorrollen jeg har hatt frem til nå, men med overordnet ansvar for Landslaget. Det blir Remy og Hege som skal ha hovedansvaret for å trene sine respektive lag, sier Dale Aas til Bakeri.net.

Planen lagt

Planen for 2019 er lagt og målet er å trene seg gode opp mot Nordic Pastry and Bakery Cup 2019, og så videre mot neste iba UIBC Cup i 2021. Felles strategimål for hele laget er Masters de la Boulangerie i 2021 og Coupe du Monde de la Pâtisserie i 2023.

– Ambisjonsnivået er like høyt som tidligere. Alle utøverne som er med videre er sultne og vil konkurrere og alle er helt klare på at de har ambisjoner om å gjøre det minst like bra i kommende konkurranser, som vi har gjort til nå, sier Dale Aas.

Skal bli bedre på skulptur

Den langsiktige planen for Landslaget ble laget på BKLs strategimøte i Moss i november og Dale Aas er klar på at det vil kreve mye arbeid og timer av alle som er delaktige i Landslagssystemet.

– Fokus er å bli bedre på skulptur, dette gjelder begge lag. Vi kommer til å bruke Ivar Bakke på en del samlinger, for å lære mest mulig av ham. I tillegg vil vi bruke andre fagfolk som inspiratorer. Vi har satt av en del ressurser til dette kommende år. Treningen legges opp ganske likt som tidligere, alle må trene på egenhånd og følges så opp av sine lagtrenere. Vi håper også at trenerne kan reise litt rundt og besøke utøverne på sine arbeidsplasser for å følge opp egentreningen. Samlinger og interne konkurranser for laget blir også arrangert, som tidligere.

Fortsetter i BKO

Kjetil Dale Aas fortsetter i sin rolle som fagansvarlig for BKO i kombinasjon med trenerjobben.

– Jeg skal fortsette som vanlig i dagjobben, BKL er en frivillig jobb, som alle andre roller i og rundt BKL. Men jeg er heldig som har en arbeidsgiver som legger til rette for at jeg kan bruke tid på dette.

– Hva blir den største endringen med deg som hovedtrener?

– Jeg tror at det er fornuftig å følge sporet som laget er inne i, det har funket bra til nå. Den største endringen jeg vil gjøre i laget, er å ha en del internkonkurranser for å øke erfaringen til utøverne. Dette tror jeg skal bli bra, avslutter Dale Aas.

Trenerteamet 2019

Hovedtrener: Kjetil Dale Aas. Fagansvarlig for Baker- og konditorbransjens Opplæringskontor og han er både baker og konditor med mesterbrev. Innehar en bachelorgrad i varehandelsledelse fra BI.

Baketrener: Remy Corbet, bakermester og produktsjef hos Mesterbakeren.

Konditortrener: Hege Andersen, konditor og avdelingsleder på Vaaland Dampbakeri & Conditori AS. Hun har tidligere vært med som utøver på landslaget, og har også konkurranseerfaring.

Utøvere 2019

Bakerlaget: Nikolai Meling, Fredrik Lønne, Cathrine Olsen, Trude Beate Brendehaug, Yusuf Abdirahman Mohamed, Jonathan Burt.

Konditorlaget: Vilde Nistad Strandos, Sunniva Nergård Myhre og Frida Magnussen.

Rekrutter: Mette Berge og Caroline Aasen.