Årets generalforsamling i Baker- og Konditorbransjens Landsforening ble i dag avholdt på Quality Hotell Leangkollen i Asker.

Gikk enstemmig for styrets innstilling

En enstemmig generalforsamling ga sin tilslutning til styrets innstilling om å endre vedtektene slik at personlig medlemskap gir både stemme- og talerett. Det er et krav at de personlige medlemmene skal ha fagbrev i baker- og/eller konditorfaget. I tillegg åpnes det opp for at små bakerier med mindre enn 2 millioner kroner i omsetning skal få bli medlem med en symbolsk kontingent på 2500 kroner.

Vil samle mer kraft

Styremedlem Rune Valestrand la frem saken for generalforsamlingen.
– Vi trenger mer kraft til å fronte det som har vært og er viktige saker for BKLF: Fag og opplæring, sa Valestrand, som fortalte at styret har sett litt på hvordan Bryggeriforeningen innlemmer små mikrobryggerier i foreningen.
– De har hatt stor suksess med å innlemme de små aktørene i foreningen, og har med det klart å styrke hele sin organisasjon ved å få inn mange nye. Vi håper vi kan få til det samme i baker- og konditorbransjen, sa Valestrand.

Fulle rettigheter

Det var knyttet en viss spenning til generalforsamlingens mottakelse av forslaget, men den store debatten uteble fra de 14 stemmeberettigede bedriftene.

– Styret ønsker å åpne organisasjonen og gi fulle rettigheter til de med personlig medlemskap og til mindre bakerier. Vi er glade for at generalforsamlingen vedtok dette og at BKLF i fremtiden vil være en organisasjon som favner bredere enn i dag og at vi er relevante for alle i norsk bakerbransje, sier Gunnar Bakke, administrerende direktør i BKLF til Bakeri.net.

Og i valget av styret like etterpå ble André Løvaas valgt som vara personlig medlem.

Åpner opp

Forslaget fra styret baserer seg på strategiplanen fra 2015, hvor det står at det skal jobbes for å øke omdømmet til bransjen. Forslaget om vedtektsendringen var i tråd med strategiplanen.

– Vi ønsker å være mer åpen og favne om flere som er i bransjen og som har tilknytning til bransjen. Ved å samle alle, vil vi stå sterkere faglig, noe som kan gi positive ringvirkninger for bransjen. Den enkelte baker og konditor har jo ikke hatt noen egen fagorganisasjon, slik som for eksempel kokkene har. Vi vil samle alle under ett tak, så får vi heller dele opp i avdelinger og fokusgrupper for å jobbe for de forskjellige retningene innen faget. Så har vi jo et apparat og et sekretariat som kan serve alle, sier Bakke, som tror endringen er nødvendig.

– Jeg tror dette er et nødvendig grep hvis vi skal være en relevant organisasjon i en bransje i endring. Vi må tilpasse oss virkeligheten og da er det viktig å samle alle med engasjement og hjerte for norsk baker- og konditorbransje, sier Gunnar Bakke.