Språkrådet forklarer det enkelt slik: Du trenger ikke være vegetarianer for å droppe kjøtt og andre matprodukter. Nye livsstiler og nytt engasjement for miljø og bærekraft har gitt oss ordet fleksitarianere, de av oss som velger bort kjøtt, fisk, melk og egg innimellom eller nokså ofte. Ordet er dannet over samme lest som vegetarianer, og språkrådet tror at ordet vil bli en del av språket vårt.

– Vi ser en tydelig trend der flere ønsker å spise mer «miljøvennlig mat» som blant annet kan bety å redusere litt på kjøttmengden, forteller Gerd Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG).

Nye kreative ord

I kåringen av årets ord har Språkrådet i blant annet brukt dataverktøy som fanger opp nye ord fra mange store riks- og regionsaviser. Kriteriene for å velge ut årets ord er at det skal være hyppig brukt i løpet av året. Det skal også være aktuelt, kreativt, levedyktig og ha gode språklige kvaliteter.

Ti på topp nye ord i 2016

1- Hverdagsintegrering/kvardagsintegrering

2- Lø

3- Postfaktuell

4- Fleksitarianer/fleksitarianar

5- Parallellsamfunn

6- Brexit

7- Formidlingsøkonomi

8- Pokestopp, pokestop

9- Burkini

10- Det mørke nettet