Det nye programfaget Vg2 baker og konditor har på landsbasis hele 234 søkere, noe bransjeforeningen BKLF er godt fornøyd med.

Gode søkertall

Gunnar Bakke, direktør i BKLF, har tidligere uttalt til Bakeri.net at bransjen er meget godt fornøyd med søkertallene til Vg2. De nye programfagene i Vg2 og Vg3 baker og konditor, er noe bransjen har jobbet for i mange år. Og antall søkere tyder på at tidligere spesialisering trekker til seg ungdommer.

De som ønsker seg plass på Vg2 baker og konditor har søkt seg til 20 videregående skoler på landsbasis. Det er ennå usikkert hvordan klasser vil fordeles, og noen skoler har lave søkertall som igjen kan bety at det ikke opprettes klasser. Elevene kan da eventuelt tilbys skoleplass på andre skoler i fylket. Hvis de finnes.

Kun en skole tilbyr Vg2 baker og konditor i fylket

I Vestland fylke er det kun Sandsli videregående skole i Bergen som vil tilby Vg2 baker og konditor for skoleåret 2021/22. Søkertallene er gode, 30 ungdommer vil videre fra Vg1 restaurant- og matfag, og satse på en yrkeskarriere som baker eller konditor.

Søkerne kommer fra hele fylket. Vestland fylke har ikke fritt skolevalg, de bruker en nærskolemodell med et poengsystem for å få elever til å velge sine lokale videregående skoler, som også er grunnen til at fylkeskommunen regner med at halvparten av søkerne vil takke nei til skoleplass i Bergen.

Dermed ligger det an til at fylkeskommunen ikke oppretter mer en én klasse på Sandsli videregående skole, og at bare halvpartene av søkerne vil få skoleplass på Vg2 baker og konditor kommende skoleår.

Lite mobilitet, sier fylkeskommunen

– Det er riktig at det har vært god søkning til Vg2 baker og konditor ved Sandsli. Basert på søkertallene er det naturlig å se på en justering av tilbudet for å kunne gi ungdommene sitt førstevalg, sier Bjørn Lyngedal, fylkesdirektør for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune.

– Det som likevel er avgjørende for justering av tilbudet på yrkesfag, er næringslivets behov og muligheten for læreplasser. For baker og konditor er det mangel på læreplasser lokalt i Bergensområdet, til tross for at det nasjonalt er kapasitet til å ta inn flere lærlinger. Vi vet også at mobiliteten for ungdommer som søker læreplass er relativt liten, sier Lyngedal.

Må ta elevene på alvor, sier bransjen

BKLF er positiv til regionale kompetansesenter for yrkesfag hvor skolefasilitetene er gode, og lærerne innehar yrkesfaglig kompetanse som på Sandsli sier direktør Gunnar Bakke.

– Men slik Vestland fylkeskommune nå organiserer utdanningstilbudet med et nærskoleprinsipp, opplever vi at fylkeskommunen «avviser» halvparten av de elevene som ønsker å utdanne seg til bakere eller konditorer. Det står i sterk kontrast til det nasjonale myndighetene ønsker seg, og hva rådgivende utvalg for rekruttering til mat- og måltidsbransjen konkret anbefaler.

– Er dette å ta utdanningen på alvor, spør Gunnar Bakke?

– Har elevene rett til å søke et programfag, så burde de blitt tatt på alvor.

Økende etterspørsel etter lærlinger

Gunnar Bakke reagerer på påstander om næringsens behov for læreplasser i regionen.

– Det er merkelig å hevde at det er mangel på læreplasser i Bergensregionen når dette bygger på tallmateriale fra en tidligere tilbudsstruktur med et felles matfag. Samtidig opplever vi at opplæringskontorene melder at næringen etterspør flere, og ikke færre lærlinger. Det er derfor svært beklagelig og uheldig at fylkeskommunen legger slike planer uten å ha dialog med denne bransjen sier Bakke i BKLF. Dette er ikke å møte næringslivets behov, sier han.

Gunnar Bakke har lite til overs for Vestland sin måte å løse situasjonen med svært gode søkertall på Vg2 baker og konditor ved Sandsli videregående skole i Bergen.

Gunnar Bakke har lite til overs for Vestland sin måte å løse situasjonen med svært gode søkertall på Vg2 baker og konditor ved Sandsli videregående skole i Bergen.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media

 

Kan utvide neste skoleår

Bjørn Lyngedal utelukker ikke at Vestland fylkeskommune kan utvide tilbudet på sikt, hvis søkertallene er like høye til neste år.

– Med bakgrunn i dette ønsker vi å samarbeide med Sandsli videregående skole og BKLF for å se på muligheten for bedre tilgang på læreplasser, og vurdere en økning i klassetallet på Vg2 baker og konditor for skoleåret 22-23, sier Lyngedal.